Vilket biobränsle är hetast imorgon?

Vi som dagligen arbetar nära etanolen tas ibland på sängen av den avoga attityd som finns mot etanol på vissa håll. Den verkar i många fall vara en ren ryggmärgsreflex. Relevant kritik mot etanol och alla andra biobränslen är självklart absolut nödvändig, men inte sällan upprepas slentrianmässigt halvsanningar som ingen längre verkar ifrågasätta.

När Dagens Nyheters Jacques Wallner slår fast att ”etanolen visade sig vara en återvändsgränd” (DN 20/3) undrar jag hur han resonerar – dock utan att egentligen förvånas över att han uttrycker sig så. Det har sett ut så ett tag, trender påverkar debatten mycket kraftigt och under en period har etanol haft en backlash hos medierna.

Mycket av kritiken mot etanolen verkar bottna i skepsis mot statlig inblandning i vilka bränslen svenska bilförare ska använda. Det kan man självklart ha synpunkter på, men jag skulle gärna se att den debatten fördes utan att ett mycket bra drivmedel får klä skott för en politisk poängs skull.

Frågan om energiförsörjningen är alldeles för viktig för den formen av argumentation och etanol är och kommer att fortsätta vara en del av energiförsörjningen många år framöver – inte minst när det gäller tunga transporter på vägarna, där eldrift inte är ett alternativ.

Etanol är ett bra drivmedel. Det brinner rent, kallt och har ett högt oktantal. Det innebär att man kan optimera effekten i motorn, men även att man kan konstruera väldigt energieffektiva motorer.

Etanol är måttligt giftigt – farorna är små om den skulle hamna i naturen jämfört med andra drivmedel.

Som alla biobränslen måste etanol produceras på rätt sätt för att uppfylla alla de miljömässiga krav vi ställer på moderna drivmedel. Det handlar alltså om var och hur grödorna odlas, vilka de är, vilken insatsenergi som används och självklart vilka arbetsförhållanden som råder. Den etanol vi använder i Sverige ger mycket sänkta utsläpp av fossil koldioxid – upp till 90 procent när det gäller sockerrörsetanol.

För några år sedan sköt priserna på spannmål i höjden och en del av problemet skylldes på en ökad produktion av biobränslen. Det har dock visat sig att biobränslen inte var det som trissade upp spannmålspriserna – produktionen är nu större än någonsin, men spannmålspriserna är lika låga som innan priserna gick upp.

Etanol har inte bara klimatmässiga fördelar. Jämfört med bensin reduceras utsläppen av försurande och giftiga kväveoxider och problemet med partikelutsläpp försvinner nästan helt.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014