Jordens resurser nära att ta slut – debattartikel på SvD Opinion

På debattsidan i dagens (2011-03-21) Svenska Dagbladet finns det intressant läsning om vårt överutnyttjande av naturresurser och förslag på de kraftfulla åtgärder som krävs för att inte både jordens ekosystem och ekonomiska system ska krascha.

Den här veckan släpps boken Den stora förnekelsen, skriven av Anders Wijkman, Tekn Dr, rådgivare vid SEI och Tällberg Foundation, och Johan Rockström, professor och vd för Stockholm Environment Institute (SEI) och Stockholm Resilience Center. Den stora förnekelsen anspelar på oviljan att inse att vi närmar oss absoluta gränser för uttaget av vissa resurser på jorden, samt förnekelsen av de förödande miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som det har.

I boken sammanfattas de största utmaningarna som vårt globala samhälle står inför vad gäller klimat, resurser och miljö. Författarna ger också förslag på det som de anser är drastiska men nödvändiga förändringar. En av dessa är en radikalt förändrad ekonomisk modell där naturkapital och tjänster från ekosystemet ges ett synligt värde för att tydliggöra hur mycket vi lever över våra tillgångar vad gäller konsumtionen av naturresurser.

Wijkman och Rockström lyfter också fram vikten av att i väntan på ett internationellt klimatavtal göra maximala satsningar på ny och effektiv energiteknik, både för klimatets skull och för att minska risken för peak oil. Det här är ett område som självklart ligger oss på SEKAB varmt om hjärtat och vi hoppas att allt fler beslutsfattare öppnar ögonen för att det är dags att bli mer fossiloberoende.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014