Minskad fattigdom genom odling av biobränsle och mat

Cyklister med sockerrör som lastI dagarna publicerade FN:s Food and Agriculture Organization (FAO) en intressant rapport som visar att jordbrukssystem som kombinerar mat- och energigrödor ger positiva effekter för fattiga samhällen på landsbygden i utvecklingsländer. I rapporten beskrivs ett antal exempel på så kallad IFES – Integrated Food-Energy Systems, från olika delar av världen. Dessa exempel visar att det inte nödvändigtvis finns motsättningar mellan odling av biobränsle och odling av mat, utan att det tvärtom finns vinster att göra när man integrerar dem.

– Fattiga bönder kan till exempel använda resterna från risskörden till att producera bioenergi, eller så kan skogsrester användas i ett trädjordbruk för att odla livsmedelsgrödor som frukt, kokosnötter eller kaffebönor, säger Alexander Müller, FAO:s undergeneraldirektör för avdelningen för naturresurser.

När bönderna kan använda rester från energiproduktionen som exempelvis gödningsmedel så slipper de köpa dyra fossila bränslen eller kemiskt konstgödsel. Dessutom har en integrering av mat- och energiproduktion också gynnsamma effekter på klimatet eftersom utsläpp som uppkommer i samband med omställning av odlingsmark mellan livsmedelsgrödor och energiproduktion begränsas. I många fall leder även implementeringen av IFES ofta till ett mer effektivt nyttjande av mark- och vattenresurser, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till att trygga tillgången på mat.

Den fullständiga rapporten hittar du här: Making integrated Food-Energy Systems (IFES) Work for People and Climate – An Overview

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014