SEKAB föreläser om Verifierat hållbar etanol på World Bioenergy 2010

Idag, den 25 maj, startar World Bioenergy 2010 – Conference & Exhibition on Biomass for Energy. Under tre dagar presenteras och diskuteras biodrivmedel utifrån världsledande forskning, innovativa exempel och hållbarhetssystem.

SEKAB är särskilt inbjudna till konferensen för att tala om sin världsunika insats för utvecklandet av Verifierat hållbar etanol. Initiativet är en satsning för att fysiskt garantera svenska konsumenter att de tankar etanol som är kvalitetssäkrad ur miljö-, klimat-, social- och etisk synpunkt och att den genererar lägre fossila koldioxidutsläpp än bensin och diesel. Initiativet har utarbetats av SEKAB i samarbete med ett antal etanolproducenter i São Paulo-området i Brasilien. Läs mer om hållbarhetskraven här.

Sverige ligger långt före de flesta länder i EU vad gäller användning av biodrivmedel och SEKAB:s unika initiativ har inneburit att svenskar kunnat tanka den verifierade och spårbara etanolen sedan augusti 2008. På EU-nivå signerades för ett år sedan ett direktiv som framförallt reglerar krav på växthusgasreduktion och markanvändning . Direktivet kan tidigast komma att implementeras i Sverige den 1 januari år 2011. SEKAB stödjer denna typ av regleringar och arbetar aktivt för att påskynda ett internationellt regelverk för hållbara biodrivmedel.

SEKAB, kommer att hålla presentationen ”Verified sustainable ethanol” på World Bioenergy 2010, torsdag den 27 maj. Du är välkommen att anmäla dig här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014