SEKABs VD, Anders Fredriksson talade om bio-industrins villkor i Europaparlamentet

Den 4 juni medverkade SEKABs VD Anders Fredriksson på ett seminarium i Europaparlamentet, som den svenska parlamentarikern Kent Johansson (C) bjudit in till. Titeln på seminariet var ”Reform for a growing bio-based industry in Europe”, och syftet var att ge representanter för industrin, medlemsstaterna och EU:s institutioner tillfälle att lyfta vilka åtgärder de trodde var nödvändiga för att den bio-baserade industrin i EU skulle kunna utvecklas.

Fokus låg på handelshinder och tullfrågor, speciellt diskuterades import av bio-etanol för kemisk produktion, och på talarlistan fanns bland annat representanter för EU-kommissionen, EU-parlamentet, den Europeiska branschorganisationen CEFIC, den svenska myndigheten Kommerskollegium och företag som Tetra Pak.

Anders Fredriksson berättade i sitt inlägg om SEKABs produktion av bio-baserade kemikalier, och hur EU:s importtullar försvårade långsiktiga investeringar på området.”

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014