Cellulosa baserad etanol – status!

Ibland när dagen fylls av blogglänkar, PM om politiska utspel, nya förslag till direktiv mm känns det skönt att luta sig tillbaka och fundera hur ser det ut i den verkliga världen? Låt mig ge dig en liten uppdatering på läget för celluosabaserad etanol som nu tar steget till kommersiell produktion.

– I Italien håller Beta Renewables på att köra igång en anläggning som skall producera ca 40-60 000 m3 etanol från halm och energigräs. Man håller just nu på att testa och trimma in inmatning. Beta Renewables bildades för något år sedan av familjeföretaget Mossi & Ghisolfi/Chemtex, en PET tillverkare med ett ingenjörsföretag samt TPG ett finansbolag. Under 2012 köpte även Novoymes in sig i bolaget. Man har fått bidrag från EU för att uppföra och trimma in anläggningen.

– I övrigt i Europa så pågår planering och projektfinansiering. SEKAB erhöll i december 2012 ca 270 MSEK i bidrag från EU NER 300 för ett projekt i Polen, men det återstår att skapa den övriga finansieringen. Det jobbas seriöst på att ta fram andra projekt i Sverige, Danmark, Tyskland och många andra ställen, men det ligger lite längre bort.

I USA byggs det några anläggningar som skall tas i drift under 2013.

– POET som är en av de två största i USA på spannmålsbaserad etanol ,satsar nu vidare i Emmetsburg, Iowa för att nyttja även stjälken på majsplantan för ca 25 000 m3 etanol/år som sedan skalas upp 4-5 gånger.

– Abengoa bygger en etanolanläggning i Hugoton, Kansas och skall vara klar med anläggningen i slutet av 2013. Kapaciteten blir ca 100 000 m3.

– DuPont, som numera inkluderar fd Genencore, satte i november 2012 spaden i jorden för en 120 000 m3 CE anläggning baserad på majsrester i Nevada, Iowa. Beräknad uppstart i mitten av 2014.

– Fiberright, Mascoma, Blue Fire, INNEOs m.fl. är på väg att finansiera och starta upp investeringsprojekt. Men det finns även andra som BP Biofuels (fd Verennium) som har förklarat att man lägger etanolprojektet i Florida på hyllan och fortsätter att utveckla tekniken.

I Brasilien är GraalBio, ett familjeägt investmentbolag, troligen det företag som har kommit längst. De samarbetar med Beta Renewables, Novozymes m.fl, men de bygger inte ännu. Det finns några andra projekt som planeras/finansieras tex. Raizen /IOGEN , Petrobras/Blue Sugars (fd KLEnergy) m. fl.

Kina har i sin 5 års-plan prioriterat cellulosabaserad etanol och man är nu på väg att bygga anläggningar främst baserat på egen utvecklad teknik. COFCO bygger en anläggning på 50 000 m3, och man har kört en anläggning på ca 5 000 m3 etanol per år. Även Tianguan har anläggning på ca 10 000 m3 och skall nu bygga större anläggningar på ca 40 -60 000 m3. Tianguan skall nå 375 000 m3 cellulosabaserad etanol till 2015 vilket baseras på mycket ambitiösa politiska beslut. Finansiering finns så man kommer att bygga, frågan är väl hur och om Svensk teknik och kunskap kan vara en del i detta.

Det pågår på många håll i världen utveckling och planering för större anläggningar, men projektens teknikbas och finansiering är ett frågetecken. Slutsatsen man kan dra av sammanställningen är väl att antingen behövs det en finansiellt stark familj som tror på projektet, eller att man tar kraftfulla politiska beslut inkluderande finansiering, som i Kina. I en marknadsbaserad, bankstyrd kvartalsekonomi är det mycket svårt att driva igenom finansiering av projekt, som är så politiskt känsliga som biodrivmedel. Men låt oss inte ge upp, våren är ju på väg även här i norr!

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

5 kommentarer till Cellulosa baserad etanol – status!

 1. Hej,

  Beta Renewables processteknologi heter PROESA och ingår i BIOLYFE-projektet. SEKAB är ju partner till Chemtex som leder projektet.

  Kan du förklara SEKAB:s roll i denna processteknologi och i projektet i Crescentino,

  mvh

  • Hej Bengt
   SEKAB är inte involverad i BIOLYFE-projektet, vars resultat ligger till grund för anläggningen i Crescentino. TAURUS är involverad i BIOLYFE som en tänkbar leverantör av sin jäststam som jäser både pentoser och hexoser. Däremot deltar både SEKAB och Chemtex i ett annat EU FP7 projekt NEMO som leds av VTT från Finland, som syftar till att utveckla enzymatisk hydrolys mera generellt. Så SEKAB har tyvärr inget engagemang eller insyn i Crescentino projektet. Det skulle naturligtvis ha varit intressant att delta i ett sådant projekt. Mvh Jan

 2. Hej Jan!

  Sent omsider. Tack för ditt förra svar. ;-)

  Nu med det färska klimatavtalet vore det intressant med ett inlägg från din sida om betydelsen av detta avtal för etanol och framför allt cellulosaetanol som hållbart alternativ.

  • Hej Bengt
   Klimatavtalet innebär en skärpning av målen för att fasa ut de fossila alternativen, men det ger ju inga detaljer på hur och när det skall ske. Självklart blir det en piska eller morot för att genomföra ytterligare åtgärder där cellulosabaserad etanol och andra biodrivmedel är de förnybara alternativen som på kort sikt kommer att ha störst potential. Jag ger i ett annat blogginlägg, som är på gång ut på hemsidan, en uppdatering av utvecklingsläget för cellulosabaserad etanol. Avgörande blir hur klimatavtalet kommer att påverka de mål, direktiv, skatteregler mm som vi behöver, på både EU och nationell nivå, för de närmsta 10-15 åren.

   • Okej Tack!

    Det inlägget du nämner ser jag fram emot.

    Om man försöker se skogen för alla träden (skatter, direktiv och liknande) så tycker jag mig kunna se början på en revolution för de gröna alternativen. Att kunna göra etanol på restprodukter som prismässigt kan hävda sig mot existerande bränslen är nästan overkligt rent tankemässigt. Energivende i Tyskland har varit en realitet några år nu, så för deras del är det väl inga problem med att fortsätta att ställa om. Och det tyskarna gör lär väl andra runt omkring också göra. Industrin verkar redan ha tagit fram och håller på att utveckla nödvändig teknik. Stora EU-projekt verkar pågå. Exempelvis är bränsleceller och vätgas på ingång nu. Smart grid och energilagring talas det om.

    Får se hur pass dramatisk och påtaglig omställningen blir.

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014