Framtidsrapport från OECD och FN spår ökad produktion av andra generationens etanol

I juni publicerade OECD-länderna och FN:s livsmedelsorgan FAO sin framtidsrapport om jordbruket i världen, med prognoser fram till år 2019. Den snabbt expanderande biobränsleindustrin är ett av översiktens huvudteman.

I rapporten spås hela världens etanolproduktion år 2019 ligga kring 160 miljarder liter, närmast en fördubbling jämfört med årets etanolproduktion på 90 miljarder liter. Den största volymökningen står Brasilien för som tillverkar etanol på sockerrör.

Cirkeldiagrammen visar den procentuella fördelningen mellan olika råvaror för den globala etanolproduktionen

Källa: ATL
Cirkeldiagrammen visar den procentuella fördelningen mellan olika råvaror för den globala etanolproduktionen.  År 2019 beräknas andra generationens etanol utgöra sju procent av världens etanolproduktion.

Andra generationens etanol innebär att etanol tillverkas ur cellulosaråvara i olika former, exempelvis restprodukter från skogen, sockerrörsbagass eller restprodukter från jordbruk som halm och majsblast. Att framställa etanol från billiga råvaror som finns i stora kvantiteter och som inte konkurrerar med matproduktion är ett mycket viktig steg i utvecklingen för storskalig etanolproduktion. Så mycket som 80 procent av cellulosaråvarans totala energiinnehåll nyttjas vid integrerad produktion av cellulosaetanol med fastbränsle och biogas.

SEKAB E-Technology bedriver världsunik forskning genom sin vidareutveckling och uppskalning av ny teknik för framställningen av andra generationens bioetanol, baserad på cellulosaråvaror.

SEKAB E-Technologys roll är att överföra och skala upp den forskning som utförs i laboratorie- och bänkskala till produktionsskala med hjälp av en unik pilotanläggning som finns i Örnsköldsvik sedan 2004 – i dagligt tal ”Etanolpiloten”.

Visionen inom SEKAB E-Technology är att parallellt med kommersialisering av tekniken utgöra ett internationellt kunskapscentrum för vidareutveckling av cellulosabaserade bioetanol i kombination med andra bioraffinaderiprodukter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014