Svensk etanol ger stora klimatfördelar

I ett intressant inslag på Klotet hävdar forskaren Pål Börjesson att andra generationens etanol som framställs av skogsrester och halm är mer än fyra gånger bättre för klimatet än fossila bränslen. Enligt en ny studie finns idag stora arealer svensk skog som skulle kunna användas för storskalig etanolproduktion. Tillräckligt för att ersätta en femtedel av all bensin och diesel i Sverige. Etanoltillverkningen kan dessutom ge el, biogas och värme till fjärrvärmenäten. Börjesson påpekar dock att det krävs långsiktiga regler och incitament för att någon industri ska våga satsa på den inhemska etanolen.

Som vi nyligen nämnde i ett annat blogginlägg finns ett ökat intresse för SEKABs utvecklade teknik för andra generationens etanol framställd av cellulosa.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014