SEKAB finns på Chemspec Europé 2017 i München!

Idag och i morgon kan du träffa mina kollegor Mikael Jonsson och Eva Ihme på Chemspec Europé 2017, den internationella mässan för precisions – och specialkemikalier.

Kontakta oss så berättar vi om våra kemikalier och tjänster.

Eva Ihme
+46 (0)70-287 85 95
Mail: eva.ihme@sekab.com

Mikael Jonsson
+46 (0)70 657 16 56
Mail: mikael.jonsson@sekab.com

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Äntligen besked – fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel!

Regeringen har idag, presenterat förslaget Bränslebytet. På basis av Miljömålsberedningens förslag ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till år 2030, där biodrivmedel utgör en stor del av framgångsfaktorn. Bränslebytet som nu läggs fram innehåller ett reduktionspliktsystem samt ändrade skatteregler som gynnar biobränslen.

Äntligen får branschen besked om vad som kommer att gälla kommande år.  Vi står inför enorma utmaningar för att ställa om transportsektorn och vi har länge efterfrågat långsiktiga styrmedel.

Reduktionsplikten kommer innebära minskade utsläpp från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel. Reduktionsnivåerna fastställs i treårsperioder för att ha en kontinuerlig översyn. Samtidigt är det viktigt att branschen har längre perspektiv än så att gå på och just därför föreslår nu regeringen en indikativ reduktionsnivå för 2030, vilken syftar till att bidra till målet 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter, varav 40 procent skall ske genom bränslebyte.

Förhoppningsvis gör detta att vi snart ser en ökning av dagens 5 procent etanol i all bensin till en 10 procentig inblandning, något som redan idag är tillåtet enligt standard men ännu inte införts.

Regeringen har dessutom mycket glädjande insett att ett pliktsystem behöver kompletteras med fortsatt skattebefrielse för vissa biodrivmedel som inte omfattas av plikten, just för att säkerställa deras konkurrenskraft och plats på marknaden. Det innebär att de höginblandade biodrivmedlen som ED95, E85, B100, HVO100 och biogas får fortsatt skattebefrielse. Jag är övertygad om att detta beslut kommer vara avgörande för att vi verkligen ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Nu vet både åkaren som ska välja ny lastbil och bussbolaget som ska investera i nya bussar vad som kommer att gälla ett antal år framåt. När förutsättningarna är kända kommer fler att våga ta ett aktivt steg bort från fossil diesel och välja ett av de höginblandade biodrivmedlen istället.

Vidare föreslås att energiskatten för etanolbränslet E85 och B100 (FAME) sätts ned till 0.  Detta är glädjande för alla som kör en etanolbil och nu hoppas jag att vi åter kan se ett uppsving av andelen som tankar just etanol i sin flexifuel-bil, ett viktigt och hållbart drivmedel som redan finns tillgängligt på de flesta av landets mackar och därmed snabbt kan bidra till transportsektorns omställning. Men varför vänta med att ta bort skatten? Det bör vara fullt genomförbart redan till augusti i år istället för att, som föreslaget, vänta till januari 2018.

Regeringen konstaterar också att alla biodrivmedel som används i reduktionsplikten ska vara hållbara drivmedel. En viktig signal från klimatminister Isabella Lövin är att regeringen ser över reglerna och att klassificeringen av vissa kritiserade råvaror från palmolja kommer att ändras innan reduktionsplikten träder ikraft 1 januari 2018.

Sammanfattningsvis så är det här ett bra och välkommet steg på vägen till en total omställning av våra transporter. Även om jag önskar att reduktionsnivåerna för bensin och diesel fram till år 2020 varit högre så är det en signal i rätt riktning. Och framförallt är jag glad att vi ÄNTLIGEN fått beskedet att de höginblandade biodrivmedlen får förlängd skattebefrielse. Även om det är bara till och med 2020 så ger det en signal om att höginblandade bränslen kommer att krävas för att nå målet.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Skogen är en nyckel till oljeoberoende

I dag börjar Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik, där jag kommer att lyfta bland annat behovet av nya politiska initiativ. Det behövs för att bygga upp en samhällsekonomi som helt bygger på biobaserade produkter – en bioekonomi – i Sverige. Att ställa om från fossilt till förnybart är en förutsättning för att klara klimatutmaningen. Det kan samtidigt göra Sverige världsledande när det gäller bioindustri.

Nyckeln är skogen och startskottet är lika enkelt som svårt: Någon måste bygga en fabrik.

Vi har redan många av de komponenter som behövs för att ställa om och bli kvitt oljan. Sverige har restmaterial i skogen (eller skogsrester) och dessutom tekniker i världsklass för att använda den. Vår forskning och teknikutveckling ligger i absolut framkant. En bioekonomi skulle också kunna skapa många nya arbetstillfällen i Sverige och intäkter till statskassan, när nya företag och branscher växer fram.

För att ta nästa steg krävs nu att vi röjer undan de hinder som finns för att i stor skala börja tillverka och sälja gröna produkter. För det krävs helt krasst att någon hostar upp en miljard för att bygga en fabrik. Vad behövs då för att få det att hända?

Här är tre konkreta förslag:

  1. Nya politiska initiativ. Se till att skapa nya marknader för förnybara produkter, exempelvis genom att införa kvoter för skogsbaserat fordonsbränsle, eller sätta krav i offentliga upphandlingar att i första hand välja biobaserat.
  2. Samverkan mellan aktörer. Uppmuntra till samarbete mellan regering, näringsliv och investerare för att stödja dessa nya marknader med nyinvesteringar.
  3. Våga bygga. Visa att det går genom att bygga en fabrik som kan börja tillverka och sälja gröna produkter i stor skala.

Det är dags att våga sätta spaden i jorden för att få snurr på bioekonomin.

Läs gärna också min debattartikel i Allehanda om förutsättningarna för bioekonomi.

4 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB besöktes häromdagen av Centerpartiets energipolitiske talesperson

I onsdags besökte riksdagsledamot Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet, oss på SEKAB tillsammans med Anna-Britta Åkerlind (C), kommunalråd för oppositionen i Örnsköldsvik samt Andreas Jansson ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) i Västernorland.

Rickard Nordin arbetar aktivt med flera av de frågor som berör oss på SEKAB och det var mycket roligt att vi nu fick chansen att visa vår verksamhet och demoanläggningen BioRefinery Demo Plant på plats här i Örnsköldsvik.

Besökarna fick av min kollega Jonas Markusson ta del av SEKABs långa historia inom grön kemi samt pågående arbete med att ta fram sockerströmmar och lignin ur skogsrester genom att använda teknikplattformen CelluAPP. Genom denna teknik kan flera högvärdiga produkter som plaster, flygbränsle och biodrivmedel produceras från lokal råvara.

sekab1På bilden från vänster: Jonas Markusson, Rickard Nordin, Andreas Jansson och Anna-Britta Åkerlind.

Jag fick möjlighet att diskutera vårt 30-åriga arbete med etanolbränslet ED95 för tunga transporter och hur behovet av höginblandade biodrivmedel som detta är en självklar del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Under dagen deltog även Jonas Joelsson, från SP Processum, som gav en bredare bild av arbetet inom bioraffinaderiområdet i Domsjö, Örnsköldsvik.

Det blev en lyckad och givande dag, med diskussioner om vad vi som företag behöver för politiska förutsättningar för ett skala upp framtagen teknik till storskaliga produktionsanläggningar samt behovet av stabila regelverk för biodrivmedel.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny lastbil gör vägarna lite grönare

I dag rullar en ny etanollastbil ut i trafik. Det är ett viktigt om än litet steg mot ett fossiloberoende. Vi behöver fler lastbilar som inte kör på diesel. Varje lastbil som körs på etanol istället för diesel minskar nämligen klimatutsläppen enormt, med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Lastbil ED95Det är Berglunds Åkeri i Eskilstuna som har valt att investera i en grönare lastbil, åkeriets andra som drivs med etanol. ”Vi vill dra vårt strå till stacken när det gäller klimatet och en bättre stadsmiljö”, säger Berglunds vd Patrik Skoog i ett pressmeddelande.

Men etanolen är inte bara bra för miljön, utan även för affärerna. Patrik Skoog säger att deras två klimatsmarta lastbilar gör åkeriet mer attraktivt att anlita, då många kunder föredrar gröna lösningar framför diesel.

Den nya lastbilen har tillverkats av Scania och är utrustad med en Euro 6-motor anpassad för etanol. Scania har under årtionden satsat på att utveckla dieselmotorer för etanoldrift, ofta tillsammans med oss på Sekab, och i dag kan de motorerna på allvar konkurrera med diesel. Både bränsleeffektiviteten och driftsäkerheten är likvärdig, samtidigt som klimatnyttan är enormt mycket större.

IMG_0373Bildtext: Sofia Winternell, Affärsutvecklare ED95 hos SEKAB,
Jens Eriksson VD Arver Lastbilar, Patrik Skoog VD Berglunds Åkeri, Robert Sobocki, vd för Scania-Bilar Sverige

Hur stor klimatnytta? Om alla diesellastbilar i Sverige gick över till ED95 skulle deras klimatutsläpp kunna minska med nästan 90 procent – vilket motsvarar hela tre miljoner ton.

Sofia Winternell

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Störst klimatnytta med ED95 i lastbilar

I tisdags var jag i Stockholm när slutrapporten från Stockholms stads projekt CleanTruck presenterades. Det var verkligen upplyftande att ta del av slutsatserna. Utvärderingen av det fyråriga projektet visar att det går att minska utsläppen av koldioxid från den tunga trafiken rejält. I rapporten slås också fast att miljölastbilar är driftsäkra och att SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 är det som har allra bäst klimatprestanda i CleanTruck-projektet.

De sammanlagt 50 miljölastbilarna i CleanTruck-projektet har minskat utsläppen från den tunga trafiken med motsvarande 3 400 ton koldioxid. ED95 från SEKAB har använts i 15 av lastbilarna och står för merparten av utsläppsminskningen, motsvarande 2 960 ton koldioxid. Den ED95 som använts inom ramen för CleanTruck har en koldioxidreduktion på 68 procent jämfört med diesel. När den mest effektiva etanolen används i ED95 kan utsläppen minska med hela 87 procent.

Inom ramen för CleanTruck har Kyl- och Frysexpressen tillsammans med ICA investerat i ED95-lastbilar. I dag täcker de 15 etanollastbilarna hela ICA:s behov av leveranser i Stockholms innerstad. SEKAB har levererat ED95 till Kyl- och Frysexpressen under hela projektperioden.

Nu är det viktigt att de goda resultaten från CleanTruck-projektet får möjlighet att spridas. Projektet visar att det går att uppnå stora klimatvinster till små kostnader. Åkerierna är nöjda med miljölastbilarna, men är samtidigt konkurrensutsatta och har ofta små marginaler. Därför behöver de stöd för att ställa om till förnybara alternativ så att introduktionen av miljöanpassad teknik kan gå snabbare.

En miljölastbilspremie, motsvarande den tidigare miljöpremien för personbilar, har idag ett brett stöd i riksdagen och skulle snabbt kunna minska godtransporternas klimatpåverkan. Tekniken för att minska utsläppen från lastbilar är i dag väl beprövad. Med biodrivmedlet ED95 vill och kan vi på SEKAB bidra till att Sverige bryter beroendet av fossila drivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kommer riksdagsledamöterna fördubbla kollektivtrafiken?

Det finns ett starkt stöd i riksdagen för att fördubbla kollektivtrafiken i Sverige. Det visar den valenkät som SEKAB låtit göra. Hela 93 procent av riksdagsledamöterna i undersökningen svarar ”ja” på frågan om de anser att ”det krävs satsningar som gör det möjligt att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020”.

I dag publicerar Norrbottens-Kuriren på sin webbplats en debattartikel om kollektivtrafik som jag skrivit. I Norrbotten har samtliga av länets riksdagsledamöter som deltagit i valenkäten svarat ”ja” på frågan om fördubblad kollektivtrafik.

Tillgången till kollektivtrafik varierar kraftigt i landet, liksom hur stor del av fordonen som tankas förnybart. Om riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås räcker det inte med kraftfulla satsningar på kollektivtrafik. Det krävs också att bussarna drivs med förnybara drivmedel. Med etanolbränslet ED95 för lastbilar och bussar, kan utsläppen av koldioxid minskas med upp till 87 procent.

Det är positivt att en överväldigande majoritet av riksdagsledamöterna vill storsatsa på kollektivtrafiken. Nu är det upp till bevis att man menar allvar. Kommer länen att satsa på kollektivtrafiken? Och när kommer alla bussar att drivas med förnybara drivmedel?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

”SEKAB borde ha avstått från satsningarna i Afrika”

I dag sänds Uppdrag gransknings reportage om Örnsköldsviks kommun och SEKAB. Av förhandsinformationen att döma kommer programmet att innehålla allvarlig kritik mot SEKABs satsningar i Tanzania och Moçambique 2006-2009.

Bakgrunden till dessa investeringar var att efterfrågan på etanol snabbt ökade i början av 2000-talet. Samtidigt riskerade tillgången på råvara snabbt att bli ett stort hinder för utvecklingen. Som Sveriges enda importör av etanol startade därför SEKAB projekt i Tanzania och Moçambique i syfte att producera etanol från sockerrör. Med den efterfrågan som då fanns på etanol var satsningen fullt rimlig ur ett företagsstrategiskt perspektiv.

Med facit i hand är det dock tydligt att SEKAB hade för svag finansiering för att klara oförutsedda händelser, exempelvis den finanskris som utbröt 2008. Inte minst med tanke på att SEKAB delvis var offentligt ägt borde en starkare privat finansiering ha säkerställts innan projekten inleddes. När detta saknades borde SEKAB ha avstått från satsningarna.

När priset på E85 rasade hösten 2008 blev det viktigt att så snabbt som möjligt avveckla eller sälja bolagen i Tanzania och Moçambique. I finanskrisens spår fanns dock inga köpare att uppbringa. Att själva behålla och avveckla bolagen skulle också ha medfört stora kostnader. Bolagen såldes i det läget till företaget EcoDevelopment, där SEKABs tidigare vd Per Carstedt var och är delägare, för den symboliska summan 400 kronor samt en tilläggsköpeskilling som ger SEKAB rätt till 170 miljoner plus ränta ur eventuella framtida vinster från Afrikabolagen.

Dessa villkor beskrivs av kritiker som ofördelaktiga för SEKAB, bland annat mot bakgrund av att bolagen vid ett tidigare tillfälle uppskattats vara värda 200 miljoner. Den kritiken missar dock två förändrade omständigheter: den globala finanskrisen och det stora fallet i efterfrågan på etanol. Priset och villkoren hade inte kunnat bli bättre med en annan köpare. Detta bekräftas också av att projekten i fram till i dag inte genererat en enda krona i vinst.

Efter köpet har EcoDevelopment gjort nyemissioner där nya finansiärer har satsat pengar i verksamheten. För att möjliggöra detta har avtalet om tilläggsköpeskilling skrivits om så att de nya finansiärerna får del av eventuella vinster innan pengar betalas tillbaka till SEKAB. Detta har varit en förutsättning för fortsatt verksamhet – och därmed för att det ska finnas en möjlighet för SEKAB att någon gång få tillbaka de investerade pengarna.

Efter en omfattande omstrukturering är SEKAB i dag återigen ett traditionellt kemiföretag – med en effektiv organisation och med teknologi i framkant.  Våra verksamheter är stabila, lönsamma och bidrar starkt till en klimatmässigt hållbar utveckling.

Vår målsättning är att bolaget ska bli så lönsamt att nuvarande ägare, däribland Örnsköldsviks kommun, kan sälja sina andelar till privata investerare. Med nytt kapital finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt, exempelvis genom att bygga ut kapaciteten för att tillverka gröna kemiprodukter här i Örnsköldsvik. Det är den framtiden vi riktar våra blickar mot nu.

Med anledning av reportaget i SVT:s Uppdrag granskning besvarar vi frågor om vår verksamhet och utlandssatsningarna 2006-2009 här»

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Riksdagskandidater vill fördubbla kollektivtrafiken

Det kommer att finnas ett starkt stöd i riksdagen i höst för en rejäl utbyggnad av den svenska kollektivtrafiken. Det framgår av en ny enkätundersökning som vi på SEKAB har låtit göra bland riksdagspartiernas kandidater inför valet den 14 september.

Av de 367 ledande riksdagskandidater som deltagit i undersökningen svarar 94 procent ”ja” på frågan om det krävs satsningar som gör det möjligt att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020.

Det är ett glädjande besked. Politiska beslut som stärker kollektivtrafiken och gör det mer attraktivt att ta bussen i stället för bilen är varmt välkomna, för klimatets skull. Väl fungerande allmänna färdmedel bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, exempelvis för våra resor till och från jobbet. För att regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås behövs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och förnybara drivmedel.

Den statliga så kallade FFF-utredningen, ”Fossilfrihet på väg”, slog i vintras fast att kollektivtrafikens konkurrenskraft behöver öka för att vi ska klara omställningen till ett samhälle som inte är beroende av oljebaserade drivmedel. Kollektivtrafikbranschen, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket och Jernhusen har redan satt upp ett mål om att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020, jämfört med 2006.

Vår enkät visar att en överväldigande majoritet av de ledande riksdagskandidaterna vill förverkliga det målet. Om en sådan omfattande satsning blir verklighet är det ett stort framsteg, och även ett gyllene tillfälle att ställa om från fossila till förnybara drivmedel. När kollektivtrafiken byggs ut är det viktigt att exempelvis nya bussar som köps in kan tankas med förnybara drivmedel. Om fler lokaltrafikbolag går över till att använda biodrivmedel stärks klimatfördelarna med att resa kollektivt ännu mer.

På SEKAB har vi arbetat i över 25 år med en del av lösningen på klimatutmaningen: biodrivmedlet ED95 för bussar och lastbilar, som till 95 procent består av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med upp till 87 procent.

Etanol är i dag ett väl beprövat drivmedel som dessutom fungerar bra i det nordiska klimatet. På de svenska gatorna rullar redan omkring 800 bussar på ED95, men antalet skulle behöva öka ytterligare.

Ju fler bussar som körs med biodrivmedel i tanken, desto mer kommer en utbyggnad av kollektivtrafiken betyda för att minska våra resors påverkan på klimatet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Regeringen måste ta lastbilarnas utsläpp på allvar

Utsläppen från lastbilstrafiken skulle kunna minska kraftigt med det i dag tillgängliga etanoldrivmedlet ED95. Istället har utsläppen av koldioxid ökat med över 50 procent sedan 1990. Det är hög tid att politikerna tar krafttag för att vända utvecklingen.

För personbilstrafiken har det funnits tydliga incitament för att köra miljövänligare, med till exempel miljöbilspremien. Där har också utsläppen minskat. När det gäller lastbilstrafiken har politikerna valt att inte ta långsiktiga beslut för att minska användningen av diesel. Även om det i dag bara kostar en till två procent mer att köra på etanol, behövs incitament som gör det lönsamt för åkerier att tanka sina lastbilar med biodrivmedel.

I SVT:s Rapport håller Socialdemokraternas Anders Ygeman med mig om att det behövs tydligare incitament för att klara det mål som regeringen har satt upp, om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det är glädjande att Anders Ygeman är i gott sällskap. Åtta av tio riksdagskandidater säger att de vill införa en miljölastbilspremie likt den befintliga miljöbilspremien, i en enkät som vi på SEKAB har låtit göra.

Se hela inslaget i Rapport här: Utsläppen från lastbilar fortsätter öka

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »