Fördelarna med etanol överväger tydligt, visar FORES-rapport

Vi på SEKAB har med goda skäl alltid varit övertygade om att etanolen spelar och kommer att spela en viktig roll i omställningen från fossila drivmedel, eftersom vi har gjort vår research och tagit vårt ansvar. Många har inte delat vår övertygelse och varje gång en ny vetenskaplig rapport sett dagens ljus så har den sanningen som gällt under en period. Sedan har det kommit en ny.

Nu i dagarna presenterade tankesmedjan Fores en ambitiös litteraturstudie för att försöka få ett svar på hur man egentligen ska se på etanolen utifrån dagens forskningsläge. Man har gått igenom 192 vetenskapliga artiklar och kommit fram till att en majoritet av dem ger ett bra stöd för att använda bioetanol som drivmedel.

Man har granskat etanolen utifrån fem viktiga aspekter och i samtliga är det positiva resultat som överväger:

  • Markanvändning: vilken blir effekten av förändrad markanvändning, inklusive avskogning, om företräde ges till etanolproduktion?
  • Mat kontra bränsle: vilka blir effekterna på tillgången och priset på mat om produktionen av etanol ökar?
  • Utsläpp av växthusgaser: vilken blir effekten på växthusgasutsläppen när etanol används istället för fossila bränslen?
  • Potentiell fordonsflotta: vilken är den potentiella storleken på en etanolbaserad fordonsflotta? Kommer etanol att kunna täcka en betydande del av världens framtida bränslebehov?
  • Sociala frågor: Hur påverkar etanolproduktionen de lokala förhållandena i produktionsområdet, exempelvis gällande arbetstillfällen, välfärd, folkhälsa med mera?
  • Ekonomiska frågor: är etanol kostnadseffektivt ur ett livscykelperspektiv?

Rapporten ger oss ett tydligt svar på dessa fem frågor och svaren är alltså till etanolens fördel.

Vi har redan sett att av de stora biodrivmedlen idag så är etanolen den med bäst klimatfördelar – biodiesel och RME har av olika orsaker inte kunnat ge samma effekter. I och med det här kan vi lämna dessa delar av debatten bakom oss och ta oss vidare i implementeringen. Etanol är en bra lösning för både tung transport och persontrafik och med andra generationens drivmedel inom räckhåll och fortsatt utveckling av motorteknik kommer vi att se allt bättre resultat.

Utöver punkterna som FORES har gått igenom så finns det andra som är svårare att beforska. De rör själva debatten kring biodrivmedel kontra fossila drivmedel och hur vi ska bestämma när det är legitimt att använda ett biodrivmedel. Vilka kriterier ska vara uppfyllda? Vi ser idag 2012 fortfarande ingen ursprungsmärkt, klimatmärkt, eller rättvisemärkt olja, krav som ofta ställs på biodrivmedel. När får vi se en sådan?

Och var i ekvationen räknar vi in fördelen av att biodrivmedel, förutom att minska utsläpp av fossil CO2, droppe för droppe hjälper oss bort från ett mycket osunt globalt beroende av olja – en resurs som det förs krig om och som är på väg att ta slut. Biodrivmedlen ska självklart ha kritik om den är befogad, men de är en del av en samhällsutveckling åt rätt håll.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014