Nästa vecka får Sverige ett nytt politiskt parti

Etanol Partiet”Sverige är i behov av en ny basindustri och en sådan kan skapas i energisektorn och ge tiotusentals nya jobb”, säger det blivande Etanolpartiet.

Faktum är att vi måste radikalt minska utsläppen från bilar och tung trafik före 2030. Det är då regeringen har bestämt att vi ska vara oberoende av fossila drivmedel – men utan att berätta hur det ska gå till.

”Vi vill rädda människors rörelsefrihet, oavsett om det gäller fritidsaktiviteter, nödvändiga persontransporter i glesbygd eller kollektivtrafik. Kunskapen för att nå dessa mål finns men den politiska beslutsamheten saknas”. Därför har Etanolpartiet bildats och under hösten kommer Etanolpartiet att driva opinion i sina frågor, bygga ett demokratiskt underlag för att eventuellt bli valbara nästa år, samt nominera en representativ partiledning ur detta underlag.

På SPBI:s branschdag den 4 juli kommer riksdagspartiernas energikunniga och Etanolpartiet att debattera ämnet. I spegelsalen på Clarion Hotel Wisby kl 13.00-13.45.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014