SEKAB finns på Chemspec Europé 2017 i München!

Idag och i morgon kan du träffa mina kollegor Mikael Jonsson och Eva Ihme på Chemspec Europé 2017, den internationella mässan för precisions – och specialkemikalier.

Kontakta oss så berättar vi om våra kemikalier och tjänster.

Eva Ihme
+46 (0)70-287 85 95
Mail: eva.ihme@sekab.com

Mikael Jonsson
+46 (0)70 657 16 56
Mail: mikael.jonsson@sekab.com

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi ses på Chemspec!

Den 31 maj – 1 juni finns SEKAB BioFuels & Chemicals på Chemspec Europé 2017  den internationella utställningen för fin- och specialkemikalier.

Vi vill gärna träffa dej och berätta om våra  kemikalier och erbjudanden.
Vi har ingen egen monter men vi kan komma till dej.

Hör av dej så bokar vi en tid för möte.

Daniela Raupach
Daniela.Raupach@sekab.com
+46 (0)660-793 26

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ge fler möjlighet att handla klimatsmart på nätet

Snart drar julhandeln i gång på allvar och det är ingen vild gissning att allt fler kommer välja att handla julklappar på nätet. En ny Sifoundersökning som vi på Sekab har beställt visar att en tredjedel av alla svenskar vill välja ett fraktalternativ som tar hänsyn till klimatet när de handlar online.

Transporterna står i dag för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Jag blir glad över att så många av oss konsumenter vill och förstår vikten av att välja klimatsmarta leveranser när de handlar.

Lastbilarnas klimatpåverkan beror på vad som finns i tanken – diesel eller ett biodrivmedel som exempelvis etanolbränslet ED95. Jämför man de två så kan klimatutsläppen minska med nästan 90 procent med ED95 i tanken.

Och detta har varit fullt möjligt att göra i flera år nu. Det enda som krävs är en lastbil med en motor som är anpassad för etanoldrift. Bränslet, ED95, det har vi på SEKAB utvecklat och levererat i 30 år. Det är väl beprövat.

Flera åkerier har redan börjat ta steget. Till exempel berättar Berglunds i Eskilstuna att de ser konkurrensfördelar med att erbjuda gröna leveranser.

För att fler ska våga ta steget och investera i en mer hållbar framtid, krävs det dock en långsiktig satsning på biodrivmedel från politiskt håll.

I dag är ED95 helt skattebefriat tack vare sin fina klimatnytta, men skattebefrielsen bygger på ett tidsbegränsat undantag från EU:s regler som gäller till den 31 december 2018. Svenska politiker måste nu visa att man menar allvar med det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och så snabbt som möjligt ta fram en lösning som värnar om de höginblandade biodrivmedlen, däribland ED95.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu skapas förutsättningarna för den bio-baserade industrin i Sverige!

Igår fick jag besked som visar att vi nu faktiskt kommit en bra bit mot att skapa förståelse för en bio-baserad ekonomi. Jag träffade på morgonen bl.a. Camilla Lehorst, som precis utsetts till ansvarig handläggare för regeringens kommande åtgärdsplan för en bio-ekonomi.  Damberg har konstaterat att det är bråttom och att en åtgärdsplan behövs direkt, vilket är otroligt positivt. Nu har vi en samordnande kraft inom regeringen som tar ansvar för att den bio-baserade ekonomin ska bli verklighet! Vi diskuterade möjligheterna för Sverige att gå över från fossila råvaror till bio-baserat, i första hand med skogen som råvara. Samarbetsprojektet Närodlad Plast är ju ett bevis på att det går att göra i praktiken, nu behöver vi bara få de politiska incitamenten på plats. Det ska bli oerhört intressant att följa detta och vi kommer givetvis att bidra med vår kunskap i arbetet för att komma till konkreta och snabba resultat.

På eftermiddagen hade jag ett möte med Sven-Erik Bucht, vår landsbygdsminister. Sven-Erik är bland annat ansvarig för arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige, som pågår för fullt, men där kemiindustrin inte har någon plats i arbetsgrupperna.  Skogsprogrammets vision att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Därför tycker SEKAB att kemiindustrin har en otroligt viktig roll att spela som användare av de råvaror som kan produceras från skogen.

Landsbygdministern var väldigt öppen för våra förslag och tankar vilket var glädjande. Projektet Närodlad Plast är klockrent även här: vi har skapat en fullständig värdekedja, från skogen, via kemiindustrin vidare till plastproducenter. Vi har efterfrågan från slutanvändare som bl.a. Tetra Pak i projektet. Vi vet alltså att om vi bara får förutsättningarna för att bygga upp denna bio-baserade industri, så finns redan efterfrågan på de färdiga produkterna. Tekniken finns – det enda som saknas är stabila politiska incitament för att kunna besluta om investeringar här hemma. Vi diskuterade t.ex. det amerikanska exemplet med ”Bio-preferred” (läs mer i en ny rapport från USDA här) som innebär att det ställs krav i offentlig upphandling på att engångsartiklar/plastmaterial som köps in till offentlig verksamhet ska vara bio-baserade. Det har gett mycket god utveckling på den amerikanska marknaden, och skulle kunna vara en fantastisk möjlighet för att ge marknaden en skjuts även i Sverige.

Landsbygdministern och hans kollegor var engagerade och vi diskuterade noga vad som krävs för att investera. Jag är säker på att vi kan hitta en lösning tillsammans. Det var också oerhört glädjande att höra att ministern är intresserad av att besöka vår anläggning i mars 2016. Då hoppas vi kunna ta samtalet ytterligare ett steg mot att förverkliga satsningarna på en bio-baserad industri i Sverige. Min känsla är att 2016 blir bio-ekonomins år. När klimatlöften ska bli verklighet är det nämligen absolut nödvändigt.

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi bygger ut för att kunna tillverka mer gröna kemikalier

I filmen här ovan får du besöka vår utbyggda kemianläggning och nya utlastningsplats – två tillskott som vi är mycket stolta över.

SEKAB har alltid varit ett innovationsföretag, med stor drivkraft att utvecklas och förnyas. Därför har vi nu investerat i en utbyggd anläggning som gör att vi kan producera ännu mer gröna kemiprodukter. Det är ett viktigt steg för att befästa SEKAB:s position som ett av Europas ledande kemiföretag för gröna förnybara kemikalier.

I den nya delen av anläggningen kommer vi att producera kemikalien acetaldehyd från etanol. Acetaldehyd är en viktig byggsten för kemiindustrin och används bland annat i målarfärg, för att behandla kläder och som smakämne i exempelvis vaniljglass.

Utbyggnaden gör att vi ökar produktionen av acetaldehyd med 30 procent, till 48 000 ton per år. Det gör SEKAB till Europas största leverantör av acetaldehyd och tar oss närmare vår vision om att dominera den europeiska marknaden.

Mycket talar för att vi kan nå dit. SEKAB har en mycket kostnadseffektiv process för att framställa acetaldehyd från etanol jämfört med våra konkurrenter. Kemikalien har dessutom så kort livslängd att tillverkare i Kina och USA inte har möjlighet att exportera till Europa.

Från SEKAB:s fabrik i Örnsköldsvik transporterar vi årligen ungefär 100 000 ton kemikalier per år vidare ut i Europa. Det mesta går på båt och järnväg, men vi lastar också ungefär 1 200 lastbilar med olika kemiprodukter.

För att underlätta den hanteringen har vi nu också byggt en ny utlastningsplats i toppklass. Där kan vi lasta in och blanda kemiprodukter direkt i lastbilarna. Ingredienserna kommer från fabriken i rostfria rör och blandas enligt önskade recept i en helt automatiserad process. Den nya platsen effektiviserar utlastningen, bidrar till en bättre arbetsmiljö för de anställda och minskar miljöpåverkan.

Ännu större miljövinster kan vi göra om fler kemikalier som i dag tillverkas av fossil olja i stället tillverkas av förnybar etanol. Som vi gör på SEKAB.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKABs utvecklingsprojekt – hand i handske för Framtidsministern

jforsberg_Framtidsminister-8221-220x146 jforsberg_Framtidsminister-8236-220x146

I onsdags besökte Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor, Örnsköldsvik för att bland annat träffa näringslivet och för att titta på SP Processums teknikpark, som är ett ledande centrum för bioekonomi- och bioraffinaderiutveckling.

– Det sker oerhört mycket i forskningen inom ramen för hållbar utveckling och politiken måste bli bättre på att ta del av de framsteg som görs, sa Kristina Persson inför mötet.

Jag berättade om SEKAB och samarbetsprojektet Närodlad Plast för att visa på näringslivets ambitioner att utveckla en hållbar kemiindustri. Plast tillverkas idag i mycket stor utsträckning av fossila råvaror, trots att det lika gärna kan tillverkas av biobaserade råvaror med mycket mindre klimatpåverkan. Jag berättade också om det nya samarbete ValChem som vi gått in i tillsammans med UPM, där vår teknik används för att omvandla skogsrester till socker och lignin, som är bas i många kemiprodukter. Ambitionerna inom både Närodlad Plast  och med ValChem rimmar väldigt väl med Kristina Perssons uppdrag att möjliggöra den gröna omställningen och visionen om ett koldioxidneutral Sverige 2050.

Vi har alla förutsättningar för att bygga en grön kemiindustri i Sverige. Råvaran, kunskapen och tekniken finns men politiska regler hindrar utvecklingen.

– Det är frustrerande att höra att EU:s regelverk med höga importtullar på bio-etanol sätter stopp på utvecklingen av den biobaserade industrin i Europa. Att göra bioplast av svensk skogsråvara är en innovativ satsning som bidrar till att Sverige blir en ledande aktör inom utvecklingen mot en bioekonomi, säger Erik Nordlund, distriktombudsman och representant för Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU), som deltog vid besöket.

Jag är glad att framtidsministern tar sig tid för att lyssna på oss svenska företag och våra satsningar för en hållbar framtid.  Vi hade väldigt spännande samtal om forskning inom bioteknik men jag hoppas att det inte stannar vid att diskutera, utan att uppdraget för en grön omställning tas på allvar och att forskning och visioner snart blir verklighet.

Ylwa Alwarsdotter

Kommentering avstängd  |  Prenumerera »  |  Dela »

Almedalen 2015: Stort intresse för skogsbaserad kemi

Jag var på plats i Almedalen och kan konstatera att det var med stort intresse som företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer diskuterade den biobaserade samhällsekonomin. Lösningar för att fasa ut och ersätta fossila råvaror och energiintensiva material med förnybara råvaror från skogen diskuterades som aldrig förr.

Ett exempel är Tetra Pak som pratade om fördelarna med bioplast i olika sammanhang. Idag görs deras biobaserade korkar av råvara från sockerrör men som projektpartner i Närodlad Plast vill de gärna se en övergång till plast gjord av svensk skogsråvara.  Men det är inte bara företagen som engagerar sig i ämnet. Jag och Nils Hannerz från IKEM träffade politikern Rickard Nordin, riksdagsledamot och ordförande för Centern i Göteborg för att diskutera den svenska och europeiska kemiindustrins framtid och Rickard var mycket intresserad av potentialen med bio-baserad industri.

Nils Hannerz, IKEM, Rickard Nordin (C), Ylwa Alwarsdotter, Sekab Bildtext: Nils Hannerz, IKEM, Rickard Nordin (C), Ylwa Alwarsdotter, Sekab

I tisdags lyssnade jag på Polarbröds seminarium Resan mot uthållig försörjning – vem gör vad?

Polarbröd är partner i det nordiska samarbetsprojektet Närodlad Plast. Johan Granberg, inköps- och logistikchef på Polarbröd, nämnde Närodlad Plast som ett viktigt samarbetsprojekt i utvecklingen mot ett samhälle fritt från fossilbaserade förpackningar.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och företrädare från Sveriges Konsumenter, Svensk Dagligvaruhandel, Axfood och Naturskyddsföreningen. Allt som går att göra av olja går att göra av skog, understryker Sven- Erik Bucht som lyfter skogen som jätteresurs för nya, spännande och hållbara produkter. Åsa Domeij, miljöchef på Axfood poängterade att den framtida konsumenten inte kommer acceptera annat än hållbart och lyfte en viktig poäng när hon föreslog skatt på fossila plastpåsar.

Efter seminariet träffade jag Karin Karlsbro, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet. Jag berättade mer om Närodlad Plast och att vi i Sverige har alla förutsättningar för att bygga en grön kemiindustri. Det var glädjande att väcka hennes intresse kring hur svenska kemiföretag kan bli konkurrenskraftiga genom tillgång till biobaserad råvara.  Det är viktigt att våra politiker tar frågan kring en hållbar kemiindustri på allvar och jag kommer att ha en fortsatt dialog om hur man behöver gå vidare för att gå från vision till verklighet.

Ylwa Alwarsdotter, Sekab med  Karin Karlsbro (FP)Bildtext: Ylwa Alwarsdotter, Sekab med  Karin Karlsbro (FP)

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Stort intresse för Närodlad Plast i Almedalen

Nu pågår politikerveckan i Almedalen för fullt. Jag har varit där några dagar, och träffat många intresserade politiker och andra företag och haft många bra och spännande diskussioner. I måndags presenterade jag Närodlad Plast i ett seminarium, som Nordiska ministerrådet tillsammans med Nordregio arrangerade, och i tisdags talade jag på IKEMs seminarium om vilka investeringar som behöver göras i Sverige.

Den fråga jag berättade om är det projekt som SEKAB tillsammans med ett antal företag precis dragit igång. Projektet syftar till att etablera en obruten värdekedja från skogen till färdig förpackning i Sverige, en värdekedja som är världsunik och ger den svenska industrin stor potential.

I det första seminariet rådde inledningsvis ett missförstånd om vad frågan egentligen handlar om. Det är många som automatiskt tänker på biobränsle när man talar om bio-råvara, t.ex. bioetanol. Men det vi pratar om här är hur bio-råvaran kan användas för att ersätta olja i kemiindustrin, för produktion av kemiska produkter så som plast. Ett konkret exempel är korkarna till Tetra Paks mjölkkartonger.

Det är inom EU som mycket stor del av forskningen inom biobaserad kemi görs idag och innovationsnivån i EU är hög.  Med tillgång till biobaserad råvara kan konkurrenskraftiga kemiföretag satsa långsiktigt på investeringar för att bygga upp den gröna kemiindustri som vi har så goda förutsättningar för.

Det finns dock ett stort hinder för att bygga denna industri idag. Det avgörande för att göra uppstarten av verksamheten är att det finns kontinuerlig tillgång på importerad bio-etanol. Idag är det höga tullar på import av bio-etanol, medan den fossila råvaran är tullfri.

För att kunna genomföra projektet och nå full kapacitet krävs att våra svenska politiker tar frågan på allvar och agerar kraftfullt gentemot EU-kommissionen för att ta bort tullarna. Både i seminariet i måndags och tisdags tog de politiker som deltog frågan på största allvar, och vi kommer att ha en fortsatt dialog om hur man behöver gå vidare för att få denna förändring till stånd.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Närodlad plast – är det möjligt?

Igår den 4 juni deltog jag på ett seminarium om EU:s skogsstrategi i Bryssel, där man från olika håll diskuterade skogens potential att bidra till ekonomisk tillväxt.

Jag pratade under rubriken ”Närodlad plast – är det möjligt?” bland annat om ett nystartat projekt där företag i hela värdekedjan, från skogen till konsumentprodukter, samarbetar för att kartlägga förutsättningarna att använda biprodukter från skogsindustrin för att producera bio-baserad plast. Utöver vi på Sekab deltar Sveaskog, Holmen, Södra, Borealis, Trioplast och Tetra Pak i projektet som kommer att påbörjas inom kort.

Förhoppningen är att samarbetsprojektet ska bli startskottet för ”närodlad plast” från svensk och Europeisk skogsråvara. Med en årlig tillväxt om 120 miljoner kubikmeter har svensk skog god förutsättning att vara en bas i en framtida biobaserad ekonomi, om alla biprodukter tas tillvara! Efterfrågan på bio-baserad plast ökar kraftigt i Europa, när företag och konsumenter vill ha miljövänligare alternativ till traditionell plast som framställs av olja. Samtidigt sker produktionen idag framförallt i Brasilien, och ingenstans finns produktion av bio-polyeten som har sitt ursprung i skogen.

Jag pratade även om vilka politiska förändringar som måste till för att ”närodlad plast” ska bli verklighet. I väntan på att tillverkningen från skogsråvara utvecklas är vi och andra som gör bio-baserade kemikalier, för bland annat plasttillverkning, beroende av importerad råvara för vår produktion. Idag har EU väldigt höga importtullar på den huvudsakliga råvaran bio-etanol, vilket är ett av de största hindrena för att kunna göra de investeringar som behövs för att tillverka bio-baserade kemikalier och plast här.

Seminariet anordnades av North Sweden European Office.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart

Redan i sommar riskerar det att bli svårare att tanka med hänsyn till klimatet om ett nytt, oroande regeringsförslag blir verklighet.

I dag måste två tredjedelar av mackarna i Sverige erbjuda sina kunder möjligheten att fylla tanken med förnybara drivmedel – men nu vill regeringen ändra reglerna i den så kallade pumplagen. Förslaget som presenterades tidigare i veckan innebär att många tankställen inte längre
kommer att behöva sälja exempelvis etanoldrivmedlet E85.

Att på detta sätt sänka miljökraven leder i helt fel riktning och motverkar målet i den nyligen presenterade FFF-utredningen om att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel till år 2030. Det är svårt att förstå logiken i att med ena handen ta fram förslag för att minska användningen av fossila drivmedel och med den andra handen fatta beslut som i praktiken hindrar många från att tanka förnybart.

Om regeringen verkligen vill försöka nå målet om en fossilfri fordonsflotta är det en oduglig strategi att urholka kraven på att mackarna ska erbjuda bilisterna förnybara alternativ. När fler mackar undantas från miljökraven den 1 augusti innebär det inte bara ett allvarligt bakslag i arbetet med att bekämpa klimathotet, utan också sämre möjligheter för människor i glesbygden att tanka med tanke på miljön.

Regeringens förslag sägs ha kommit till av omsorg om landsbygden, men det är i så fall en missriktad omsorg. Svagare miljökrav är inte lösningen på problemet med att mackar i glesbefolkade områden tvingas slå igen. Den så kallade mackdöden har i allt väsentligt andra orsaker än pumplagen. Enligt den utvärdering av lagen som riksdagens trafikutskott låtit göra är det framför allt rationaliseringar i branschen som har lett till nedläggningar – och det finns en liknande utveckling även i länder som inte har någon pumplag.

Med regeringens förslag kommer ungefär hälften av mackarna i landet att undantas från kravet på förnybart drivmedel i sortimentet. För många landsbygdsbor riskerar det i praktiken att leda till att de inte kan tanka förnybara drivmedel och byta till bilar som släpper ut mindre växthusgaser.

Att fylla tanken med biodrivmedel, som kommer att vara billigare än att tanka fossila drivmedel, ska inte vara förebehållet stadsbor. I stället skulle det behövas fler politiska initiativ som stimulerar en ökad användning av etanol och andra biodrivmedel – i hela Sverige.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »