Den Nationella Substitutionsgruppen

I Sverige finns ett nationellt nätverk som har till syfte att samarbeta för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemikalier inom forskning samt hälso- och sjukvård. Nätverket heter Nationella substitutionsgruppen och består av personer från universitet och landsting/regioner som arbetar med frågor som rör kemikalier. Denna består i sin tur av två undergrupper av vilka en jobbar med att stimulera miljöinnovationer för varor och den andra för kemiska produkter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014