Etanol på agendan i Almedalen

SEKAB debatterar i Almedalen

på bilden: Jakob Lagerkrantz, ordförande i Gröna Bilister, Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen, Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, Ylwa Alwarsdotter, marknadsdirektör SEKAB BioFuels & Chemicals AB

På onsdagen hölls en intensiv och en tidvis animerad etanoldebatt i Almedalen. Dr. Karin Ericsson, forskare vid Lunds Universitet, inledde debatten ”Är etanolbilar bra för miljön” med en presentation om ”Etanol som del i omställningen av transportsektorn”. Hon konstaterade att det finns en växande energianvändning, särskilt i transportsektorn där 94 procent är petroleumbaserade bränslen.

Detta tyckte Karin var problematiskt av flera skäl, inklusive:

– Ändliga oljereserver
– Bristande försörjningstrygghet (då produktion sker i instabila regioner)
– Negativa klimateffekter

Enligt Karin är biodrivmedel, som etanol, en av lösningarna som kan möta dessa problem. En av fördelarna är att etanol framgent även kan ta tunga transporter som flyg, tunga lastbilar och sjöfart.

Sören Wibe, professor i skogsekonomi, var inte helt oväntat negativ till etanol med argument som att etanol leder till större utsläpp av växthusgaser (än bensin) och att etanol kräver odlingsbarmark. Han tyckte vidare att etanolprogrammen ger en inkomstöverföring från matkonsumenter till mark- och fordonsägare och att det hela är ett samhällsekonomiskt slöseri.

Gustav Landahl, Stockholm Stad, talade om Best-studien, den största utvärderingen av etanol någonsin. Gustav ser en stor utvecklingspotential med etanol och en stor positiv effekt genom minskade partikelutsläpp tack vare ersättandet av diesel med ED95.

Gustav presenterade till exempel följande i sin summering:
– Certifiera FFV-fordon
– Bioetanol är ett energieffektivt alternativ till fossila drivmedel och kan bidra till lägre växthusgasutsläpp
–  Bränsleskatter bör inte få diskriminera biobränsle
– Minskad användning av fossila drivmedel med bland annat mer förnybara drivmedel som etanol
– Bioetanol är ett förnybart drivmedel med stor potential
– Öka cykel- och gångtransport
– Bioetanol är bättre för miljön än bensin!

När paneldebatten drog igång fick Sören Wibe ta emot hård kritik från de flesta av deltagarna, inklusive Svenska Naturskyddsföreningen, Lantmännen, Gröna Bilister och SEKAB. De flesta höll med om Karin Ericssons och Gustav Landahls argument.

Ylwa Alwarsdotter, marknadsdirektör på SEKAB, deltog i debatten.

Ylwa Alwarsdotter, marknadsdirektör SEKAB

Vad säger du, Är etanolbilar bra för miljön?
Ja. Alla föredragshållare, med ett undantag, har visat att etanol ger en CO2 reduktion jämfört med bensin med upp till 85 procent. Jag vill också understryka att det är viktigt att välja en bra etanol som är producerad på ett bra sätt. Med andra ord, fråga efter verifierat hållbar etanol. Läs mer på www.hallbaretanol.se.

Varför deltar SEKAB i debatten?
Det är en viktig fråga och vi tror på ett systemskifte. Vi tror på höginblandning och bränslesnåla bilar. Utan höginblandning kommer vi aldrig ifrån de fossila bränslena. Ihop med energieffektivisering och andra gröna biobränslebilar så blir det en bra lösning.

Blev det en bra debatt?’
Ja, det tycker jag. Jag blir förvånad över att alla var så samstämmiga med undantag för främst en person. Det visar att vi är rätt ute och att miljöorganisationer, Gröna Bilister och Stockholms stad stöder detta.

Kunde de olika sidorna mötas på några punkter?
Som sagt, jag tyckte att de flesta kunde mötas i resonemanget med ett undantag. Jag anser att Sören Wibes rapport brister i sitt resonemang och innehåller flera faktafel. I motsats till vad Wibe påstår stöder den svenska regeringen och EU-kommissionen utvecklingen av E85 i Sverige då man i det närmaste har tagit bort tullarna på E85.

Vilka var kritikernas främsta motargument och vad kan du säga om dem?
Ett av kritikernas motargument är att etanol kräver odlingsbar mark.  I själva verket är Brasilien världens största exportör av socker och där produceras etanol som en biprodukt till sockret. Vidare, produceras inte den så kallade vinetanolen av vinöverskott utan av rester från vin, brandy och vinägerproduktion.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014