Ny Eurobarometer: Ökad miljömedvetenhet och handlingsvilja bland EU-medborgare

På uppdrag av EU-kommissionen genomfördes under april och maj i år en stor intervjuundersökning med ett representativt urval av befolkningen i EU:s alla 27 medlemsstater. Totalt intervjuades 26 825 personer, varav ca 1000 i Sverige. Under sommaren kom resultatet från undersökningen, och det är positiva indikationer att miljömedvetandet och viljan att göra något för miljön är hög bland EU-medborgarna.

Hela 83 % av de tillfrågade är övertygade om att ett effektivare och bättre användande av naturresurser kan leda till ekonomisk tillväxt. Likaså anser en stor majoritet, 77 %, att även miljöskydd kan ge ökad tillväxt. Det finns dock en lång väg kvar att gå och bland de intervjuade är det många som känner att varken de själva, EU, regeringen eller industrierna gör tillräckligt för att naturresurser ska utnyttjas på ett effektivt sätt.

Undersökningen visar goda nyheter inför framtiden och det märks att miljö- och klimatfrågor har fått mer utrymme i samhällsdebatten. En ökad andel personer känner att de har goda kunskaper om miljöfrågor, 60 %, jämfört med 55 % i den förra miljöbarometern från 2007. Hela 72 % av respondenterna är beredda att betala mer för produkter klassade som miljövänliga.

På topp tre över miljöfrågor som respondenterna oroar sig mest för ligger katastrofer orsakade av människan, som exempelvis oljeutsläpp och industriolyckor; vattenföroreningar och luftföroreningar. Även kemikaliers påverkan på vår hälsa och klimatförändringar placerar sig högt på listan över miljörelaterade orosmoln.

Utvecklingen i Eurobarometern visar att miljön är en fortsatt viktig fråga, nu gäller det dock att mobilisera alla goda intentioner i faktiska handlingar. Och som det nämns i undersökningen så kan vi alla göra lite mer, både som privatpersoner och i industrin.

Läs hela Eurobarometern här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014