Så jobbar SEKAB för att bidra till ett utsläppsfritt Sverige 2050

Naturvårdsverket fick i sommar i uppdrag av Regeringen att ta fram en färdplan för ett utsläppsfritt Sverige år 2050. Flera myndigheter ska involveras i initiativet som innebär att Naturvårdsverket ska redovisa hur man ska kunna minska utsläppen över tid inom olika sektorer fram till 2050. De ska även analysera vilka långsiktiga förändringar och nya styrmedel som kommer att behövas.

Ett utsläppsfritt Sverige är en utmaning som kräver kraftinsatser från alla branscher. Våra gamla energikällor måste ersättas med nya förnybara och vi måste växla över till hållbart producerade förnybara råvaror i industrin såväl som inom drivmedelsbranschen.

För oss på SEKAB är det en självklarhet att göra allt vi kan för att hjälpa Sverige nå målet. Det gör vi dels genom den bioetanol vi framställer och importerar som blir både biodrivmedel och gröna kemikalier, dels genom att vi fortlöpande kontrollerar och utvärderar vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. En av våra gröna målsättningar är att den miljöpåverkan som vår produktion och våra produkttransporter orsakar genom utsläpp till luft och vatten ska vara begränsad och mätas kontinuerligt. Hänsyn till den yttre miljön är alltid överordnad vår verksamhet.

Om vi ska ha en chans att nå målet måste fler börja arbeta efter principen att dagens och morgondagens behov ska uppfyllas med hänsyn till den miljö som kommande generationer ska leva i.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014