Vetenskapsakademien: Sverige fossilfritt om 40 år

Om 40 år är energiförsörjningen i Sverige nästan helt oberoende av fossila energikällor, det skriver Kungliga Vetenskapsakademin i ett pressmeddelande.

Enligt Akademien kommer dock inte resten av världen att lyckas lika bra i omställningen. I pressmeddelandet fastslår man att världen globalt sett är beroende av fossila energikällor till 80 procent. Om 40 år kommer den siffran bara att ha sjunkit till 54 procent.Intressant är hur stor tilltro man sätter till eldrift inom transportsektorn. Där finns en mycket stor potential, även om tekniken för eldriven tung transport – bortsett från den rälsburna – inte kommer att finnas på länge. Där är biobränslen, bränslesnåla motorer och hybridtekniker den viktigaste lösningen för att sänka utsläppen av fossila klimatgaser.

Läs Vetenskapsakademiens pressmeddelande här
Informationsmaterial från Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott (pdf)

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014