SEKAB nominerad till Årets Pressrum 2011!

Vi på SEKAB är idag extra glada över att vara nominerade i Mynewsdesk kundtävling Årets Pressrum 2011. Tävlingen lyfter årligen fram goda och inspirerande exempel inom digital PR och vi är stolta över att i år finnas bland de nominerade i kategorin Miljö & Energi.

Mynewsdesk om tävlingen:

”Årets Pressrum belönar de företag som har optimerat sin användning av Mynewsdesk för att skapa relevant exponering för sin pressinformation. Det föränderliga medielandskapet ställer höga krav på dagens kommunikatörer. Kärnan handlar om att producera bra material och göra det lättillgängligt.”

Vinnarna i varje kategori utses av en jury bestående av medarbetare på Mynewsdesk och några av fjolårets vinnare i Årets Pressrum. I år kan även allmänheten vara med och rösta fram en vinnare i Publikens Favorit. Vi har under de senaste två åren jobbat hårt med att bygga SEKABs pressrum för att på bästa sätt kommunicera våra budskap och vi skulle bli väldigt glada om ni ville rösta på oss!

Omröstningen pågår fram till den 18 november och vinnarna i samtliga kategorier presenteras den 8 december.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Konkurrensverket: Nedsatt förmånsvärde snedvrider konkurrensen mellan biodrivmedlen

Regeringens förslag på förmånsregler för miljöbilar i budgetpropositionen för 2011 snedvrider konkurrensen, enligt ett utlåtande från Konkurrensverket. Jag är av samma uppfattning.

Förslaget går ut på att det nedsatta förmånsvärdet, som tidigare gällde etanol- och gasbilar, nu enbart ska gälla elbilar och rena gasbilar. I Sverige rullar omkring 300 000 etanolbilar och E85 spelar en viktig roll på vår väg mot en bilpark med lägre klimatpåverkan. Det är en teknik som finns här och nu, liksom drivmedel i stora volymer. Samma sak gäller definitivt inte elbilar, och när det gäller fordonsgas krävs fortfarande en enorm insats för att bygga ut distributionsnätet.

Det finns en tydlig risk att de nya skattereglerna gör E85-satsningen till en parentes, trots bra miljöeffekter. Konkurrensverket skriver:

”Styrmedel ska ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv, så långt det är möjligt, vara teknikneutrala, förutsägbara och långsiktiga. Det innebär att styrmedlen bör baseras på objektiva egenskaper och inte styra utvecklingen mot vissa tekniska lösningar. Därmed kommer föreliggande förslag om nedsatt förmånsvärde enbart för vissa typer av miljöbilar att leda till en konkurrenssnedvridning i och med att de teknologier som inte omfattas av nedsättningen missgynnas. Förslaget riskerar även skapa inlåsningseffekter som kan försvåra för konkurrerande tekniska lösningar att etablera sig på fordonsmarknaden, även om riskerna för inlåsningseffekter minskar genom att nedsättningen av förmånsvärdet begränsas i tiden.”

Att införa ett teknikneutralt stöd, eller som Gröna bilister föreslår ett bonus-malus-system som straffar eller belönar fordon efter hur mycket de släpper ut, är en bättre väg att gå än att på oklara grunder rasera en världsunik satsning på biodrivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Prins William och prinsessan Kate kör på E85

Det har väl inte undgått någon att Storbritanniens prins William och Kate Middleton i fredags, den 29 april, under stor pompa och ståt blev man och hustru. Vi har upptäckt rolig etanolrelaterad kuriosa om bröllopet.

Efter att ha tagit emot folkets jubel på balkongen i Buckingham Palace lämnade prinsen och hans prinsessa slottet i kronprins Charles Aston Martin DB6 MK II från 1969. En fin gammal bil som sportbilsälskaren tillika miljöentusiasten Charles har utrustat med en etanolmotor som drivs med grön och hållbar E85.

Detta rapporterar motorsajten Autoguide. Vågar vi hoppas att det här hjälper till att öka intresset för etanol som drivmedel ännu mer så att vi kan toppa den rekordförsäljning vi nyligen skrev om?

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB säljer bara klimatsmart etanol

Under den senaste tiden har det skrivits flera gånger i Dagens Nyheter att det inte längre importeras någon brasiliansk sockerrörsetanol till Europa. Det man oroar sig för är att en del importörer har börjat ta in amerikansk majsetanol i landet, en produkt med sämre klimategenskaper – den ger en klimatnytta på i genomsnitt 15-20 procent, att jämföra med den brasilianska sockerrörsetanolen som ger en 71-procentig klimatnytta jämfört med fossila bränslen enligt EU-kommissionens standardvärden. Sker det med hjälp av kryphål i lagen för att komma undan med tullavgifter är inte snyggt alls.

Det är sant att det finns mindre sockerrörsetanol på världsmarknaden på grund av ökad inhemsk konsumtion i Brasilien, men bilden bör nyanseras

Sockerrör är en jordbruksprodukt som liksom alla grödor påverkas av vädret. Tillgången varierar därför från år till år. Vi på SEKAB har långa kontrakt med våra leverantörer och än så länge består ED95 av 100 procent sockerrörsetanol och svensk cellulosaetanol från Domsjö. Om det kommer en dag då vi måste använda etanol från andra leverantörer till ED95 så kommer den också att ha bra klimategenskaper. Hållbarhet är en grundpelare i SEKAB:s affärsfilosofi.

Vi på SEKAB har länge verkat för införandet av ett regelverk för hållbarhet, bland annat genom att driva initiativet Verifierat hållbar etanol. Syftet med satsningen var både att garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol och att öka utbudet av verifierat hållbar etanol. Det har hänt en del sedan dess och nu finns äntligen generella regler som gäller alla på marknaden.

Det svenska regelverket innehåller ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att biodrivmedel ska anses hållbara. Grunden till den svenska lagstiftningen är EU:s direktiv 2009/28/EG om främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor. För att etanol som säljs i Sverige ska vara skattebefriad måste hållbarhetskriterierna uppfyllas. Icke hållbar etanol kan enligt svensk lag retroaktivt beläggas med skatt, för närvarande uppgår den till 5,50 kr per liter. Köper du ett biobränsle i Sverige kan du alltså vara säker på att det ger minst lagstadgad klimatnytta.

Slutligen några rader för att nyansera amerikansk etanol

Den amerikanska etanolsatsningen handlade från början enbart om energiförsörjning – att minska oljeberoendet – och att säkra arbeten på den amerikanska marknaden. Tiden har dock kommit ikapp de amerikanska etanolproducenterna och idag satsar även de allt mer på hållbarhet.
Det är lätt att stirra sig blind på etanolens ursprungsland, men det är att göra sig en alltför enkel bild av verkligheten. Det finns bra amerikansk etanol, precis som det finns dålig brasiliansk etanol. För oss som importör gäller det att ta reda på vad som är bra och köpa in den, oavsett vilket land vi handlar med.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanol är det effektivaste biodrivmedlet vi har idag

Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.

Andra generationens etanol framställd av cellulosa från restprodukter inom skogsbruk eller jordbruk, exempelvis träflis, halm och bagasse, är nu redo för en fullskalig produktion. SEKAB för just nu diskussioner med potentiella investerare som vill vara med och bygga en fullskalig produktionsanläggning. Självklart har det tagit tid att utveckla den nya tekniken med dess olika processer. Att det är en tidskrävande process att utveckla ny och innovativ teknik kan väl inte komma som en överraskning för någon? Faktum är att SEKAB, och ett antal etanolproducenter, bland annat i USA, Kanada och Finland, nu står inför en kommersialisering av tekniken att utvinna etanol ur växtrester som inte används idag.

Läs fortsättningen »

Kommentering avstängd  |  Prenumerera »  |  Dela »

Koldioxidutsläppen ökade under 2010

Nya siffror från Svenska Petroleuminstitutet visar att koldioxidutsläppen från drivmedel och bränslen fortsätter att öka. Den totala ökningen under 2010 var ca 4 % jämfört med 2009. Enligt statistiken minskade koldioxidutsläppen från bensin samtidigt som utsläppen från diesel och eldningsolja ökade.

I faktiska siffror så rör det sig om 29,3miljoner ton koldioxid som har släppts ut i Sverige under 2010. Att utsläppen från bensin har minskat beror på att fler har valt diesel eller E85 som drivmedel.

De åsikter som ibland framförs, nämligen att diesel skulle vara någon form av miljövänligt alternativ, kommer än en gång på skam då utsläppen från dieselbränsle har ökat till 12,5 miljoner ton. Det är en ökning med 8 % bara sedan 2009.

Den ökade användningen av diesel förklaras med en ökning av yrkestransporter. Idag finns det miljövänliga alternativ till diesel för tunga transportfordon. ED95 är ett av dem. Etanol är ett mycket rent och effektivt bränsle för modifierade dieselmotorer och ett av de alternativ som till skillnad från diesel faktiskt är miljövänliga.

Nu är det dags att ta larmsignalerna på allvar och bryta vårt beroende av fossila bränslen. Vi kan inte ta ständigt ökade utsläpp av växthusgaser med en axelryckning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Stort intresse för etanol bland de besökande diplomaterna

Följ oss på Mynewsdesk   Pressmeddelande  Diplomatdelegation från 29 länder besöker SEKAB och bioraffinaderiklustret i ÖrnsköldsvikSom vi tidigare har flaggat för så fick vi i måndags (28 mars) spännande besök av en utländsk diplomatdelegation som var med på UD:s årliga resa till ett utvalt län för att lära känna Sverige lite bättre. Det var totalt 29 ambassadörer, chargé d’affaires och ambassadråd från lika många länder över hela världen som deltog.

I resan ingick även en rundtur på bioraffinaderiklustret, däribland ett besök hos oss på SEKAB. Efter rundturen hölls ett seminarium där Processums vd Clas Engström och Domsjö Fabrikers vd Ola Hildingsson berättade om utvecklingen och verksamheterna i området. Intressantast var hur samarbetet mellan oss aktörer i området har växt fram och hur det fungerar samt vad det är vi faktiskt gör – bland annat om framställningen av viskos, etanol och andra sätt som de olika företagen i området använder cellulosa på.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny rapport från FORES visar att vi kan fylla etanol i tanken med grönt samvete

Äntligen blir debatten om etanol mer nyanserad. I takt med att larmrapporter om uttömmandet av jordens naturresurser publiceras så börjar fler och fler forskningsaktörer att undersöka vilka alternativ det finns till fossila bränslen. Etanolen som tidigare har farit illa i medier börjar få upprättelse, eller i alla fall en chans till opartisk bedömning.

Debatten om etanol har länge dominerats av problematiken kring markanvändning, d. v. s. huruvida odling av råvaror för produktionen av etanol konkurrerar ut odling av livsmedel i utvecklingsländer. Likaså om det verkligen finns klimat- och miljövinster i användandet av etanol – när man kör bil på E85, bidrar man verkligen till minskade utsläpp av växthusgaser? Exempelvis om även utsläpp från produktionen av etanol räknas med? Debatten har präglats av mycket subjektivt tyckande utan hårda fakta att grunda påståendena på.

Läs fortsättningen »

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.

Trafikverket framhåller att det krävs en samhällsomställning där vi är mindre beroende av enskild biltrafik för att uppnå de uppsatta miljömålen. DN:s undersökning visar dock att det inte är privatbilismen som är boven i dramat utan transportsektorn: ”De tunga lastbilarna har ökat sina utsläpp med 36 procent och de lätta med hela 82 procent sedan 1990”, skriver DN. Det innebär att sammantaget släppte tunga och lätta lastbilar ut drygt sex miljoner ton koldioxid under förra året.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Jordens resurser nära att ta slut – debattartikel på SvD Opinion

På debattsidan i dagens (2011-03-21) Svenska Dagbladet finns det intressant läsning om vårt överutnyttjande av naturresurser och förslag på de kraftfulla åtgärder som krävs för att inte både jordens ekosystem och ekonomiska system ska krascha.

Den här veckan släpps boken Den stora förnekelsen, skriven av Anders Wijkman, Tekn Dr, rådgivare vid SEI och Tällberg Foundation, och Johan Rockström, professor och vd för Stockholm Environment Institute (SEI) och Stockholm Resilience Center. Den stora förnekelsen anspelar på oviljan att inse att vi närmar oss absoluta gränser för uttaget av vissa resurser på jorden, samt förnekelsen av de förödande miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som det har.

I boken sammanfattas de största utmaningarna som vårt globala samhälle står inför vad gäller klimat, resurser och miljö. Författarna ger också förslag på det som de anser är drastiska men nödvändiga förändringar. En av dessa är en radikalt förändrad ekonomisk modell där naturkapital och tjänster från ekosystemet ges ett synligt värde för att tydliggöra hur mycket vi lever över våra tillgångar vad gäller konsumtionen av naturresurser.

Wijkman och Rockström lyfter också fram vikten av att i väntan på ett internationellt klimatavtal göra maximala satsningar på ny och effektiv energiteknik, både för klimatets skull och för att minska risken för peak oil. Det här är ett område som självklart ligger oss på SEKAB varmt om hjärtat och vi hoppas att allt fler beslutsfattare öppnar ögonen för att det är dags att bli mer fossiloberoende.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014