Cellulosa baserad etanol – status!

Ibland när dagen fylls av blogglänkar, PM om politiska utspel, nya förslag till direktiv mm känns det skönt att luta sig tillbaka och fundera hur ser det ut i den verkliga världen? Låt mig ge dig en liten uppdatering på läget för celluosabaserad etanol som nu tar steget till kommersiell produktion.

– I Italien håller Beta Renewables på att köra igång en anläggning som skall producera ca 40-60 000 m3 etanol från halm och energigräs. Man håller just nu på att testa och trimma in inmatning. Beta Renewables bildades för något år sedan av familjeföretaget Mossi & Ghisolfi/Chemtex, en PET tillverkare med ett ingenjörsföretag samt TPG ett finansbolag. Under 2012 köpte även Novoymes in sig i bolaget. Man har fått bidrag från EU för att uppföra och trimma in anläggningen.

– I övrigt i Europa så pågår planering och projektfinansiering. SEKAB erhöll i december 2012 ca 270 MSEK i bidrag från EU NER 300 för ett projekt i Polen, men det återstår att skapa den övriga finansieringen. Det jobbas seriöst på att ta fram andra projekt i Sverige, Danmark, Tyskland och många andra ställen, men det ligger lite längre bort.

I USA byggs det några anläggningar som skall tas i drift under 2013.

– POET som är en av de två största i USA på spannmålsbaserad etanol ,satsar nu vidare i Emmetsburg, Iowa för att nyttja även stjälken på majsplantan för ca 25 000 m3 etanol/år som sedan skalas upp 4-5 gånger.

– Abengoa bygger en etanolanläggning i Hugoton, Kansas och skall vara klar med anläggningen i slutet av 2013. Kapaciteten blir ca 100 000 m3.

– DuPont, som numera inkluderar fd Genencore, satte i november 2012 spaden i jorden för en 120 000 m3 CE anläggning baserad på majsrester i Nevada, Iowa. Beräknad uppstart i mitten av 2014.

– Fiberright, Mascoma, Blue Fire, INNEOs m.fl. är på väg att finansiera och starta upp investeringsprojekt. Men det finns även andra som BP Biofuels (fd Verennium) som har förklarat att man lägger etanolprojektet i Florida på hyllan och fortsätter att utveckla tekniken.

I Brasilien är GraalBio, ett familjeägt investmentbolag, troligen det företag som har kommit längst. De samarbetar med Beta Renewables, Novozymes m.fl, men de bygger inte ännu. Det finns några andra projekt som planeras/finansieras tex. Raizen /IOGEN , Petrobras/Blue Sugars (fd KLEnergy) m. fl.

Kina har i sin 5 års-plan prioriterat cellulosabaserad etanol och man är nu på väg att bygga anläggningar främst baserat på egen utvecklad teknik. COFCO bygger en anläggning på 50 000 m3, och man har kört en anläggning på ca 5 000 m3 etanol per år. Även Tianguan har anläggning på ca 10 000 m3 och skall nu bygga större anläggningar på ca 40 -60 000 m3. Tianguan skall nå 375 000 m3 cellulosabaserad etanol till 2015 vilket baseras på mycket ambitiösa politiska beslut. Finansiering finns så man kommer att bygga, frågan är väl hur och om Svensk teknik och kunskap kan vara en del i detta.

Det pågår på många håll i världen utveckling och planering för större anläggningar, men projektens teknikbas och finansiering är ett frågetecken. Slutsatsen man kan dra av sammanställningen är väl att antingen behövs det en finansiellt stark familj som tror på projektet, eller att man tar kraftfulla politiska beslut inkluderande finansiering, som i Kina. I en marknadsbaserad, bankstyrd kvartalsekonomi är det mycket svårt att driva igenom finansiering av projekt, som är så politiskt känsliga som biodrivmedel. Men låt oss inte ge upp, våren är ju på väg även här i norr!

 

5 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kemins år 2011: Vatten och luft

UNESCO har utnämnt 2011 till Kemins År. Över hela världen anordnas seminarier och evenemang  för intresserade personer i alla åldrar. Självklart vill även vi på SEKAB, ett av Sveriges största företag inom grön kemi, uppmärksamma detta.

Månadens tema är, lägligtnog i dessa semestertider, vatten och luft. Att värna om vattnets och luftens renhet är grundläggande för vår verksamhet, en verksamhet där vi till dagligdags handskas med hälso- och miljöfarliga ämnen.

Just för att det finns risker med de ämnen vi använder för att framställa våra klimatnyttiga gröna kemikalier är vi extra noga med att inte bidra till nedsmutsning av vår miljö. Vår produktion ska inte bidra till systematiska koncentrationsökningar i naturen och vi ska minimera vår klimatpåverkan.

I SEKAB Biofuels & Chemicals anläggning har vi ett så kallat slutet system med avancerad gasrening som gör att reningsgraden av biprodukter från tillverkningen av acetaldehyd och ättiksyra är mer än 99 %. Processvattnet behandlas i en anaerob vattenreningsprocess som gör att det utgående vattnet har en renhetsgrad som ligger nära helt opåverkat naturvatten.

Dessutom är våra färdiga produkter, som etylacetat, thermol och många andra, biologiskt nedbrytbara och skonsamma för miljön.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Stort intresse för etanol bland de besökande diplomaterna

Följ oss på Mynewsdesk   Pressmeddelande  Diplomatdelegation från 29 länder besöker SEKAB och bioraffinaderiklustret i ÖrnsköldsvikSom vi tidigare har flaggat för så fick vi i måndags (28 mars) spännande besök av en utländsk diplomatdelegation som var med på UD:s årliga resa till ett utvalt län för att lära känna Sverige lite bättre. Det var totalt 29 ambassadörer, chargé d’affaires och ambassadråd från lika många länder över hela världen som deltog.

I resan ingick även en rundtur på bioraffinaderiklustret, däribland ett besök hos oss på SEKAB. Efter rundturen hölls ett seminarium där Processums vd Clas Engström och Domsjö Fabrikers vd Ola Hildingsson berättade om utvecklingen och verksamheterna i området. Intressantast var hur samarbetet mellan oss aktörer i området har växt fram och hur det fungerar samt vad det är vi faktiskt gör – bland annat om framställningen av viskos, etanol och andra sätt som de olika företagen i området använder cellulosa på.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Diplomater från hela världen besöker SEKAB och bioraffinaderiklustret

Flyg bild över bioraffinaderi i DomsjöPå måndag, den 28 mars, får företagen inom Domsjö utvecklingsområde celebert besök av en stor delegation ambassadörer och ambassadråd från hela världen. Diplomater från 29 länder på fyra kontinenter kommer att besöka området för en rundtur hos de olika företag som utgör bioraffinaderiklustret. Syftet med studiebesöket i området är att visa hur vi och de andra företagen i området samarbetar för att få ut så mycket som möjligt ur träråvaran som skogarna ger oss. Under den delen av besöket som sker hos SEKAB kommer delegaterna få se hur hållbar miljövänlig etanol framställs, vår gröna kemi och inte minst besöka vår världsunika demoanläggning för produktion av andra generationens cellulosaetanol

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB i vetenskapsradion – Ny jästsvamp ger mer etanol

– Vi har visat i en större skala att vi kan jäsa inte bara socker som innnehåller sex kol utan samtidigt jäsa socker som innehåller fem kol, säger Sune Wännström, forskningschef på Sekab. Se hela inslaget på SverigesRadios Vetenskap & Miljö 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Politiker, forskare och branschrepresentanter diskuterar etanolens roll i Sverige och världen

Den 9 juni anordnade BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation), i samarbete med SVEBIO seminariet ”Etanol som ersättning för bensin och diesel” i Stockholm. Ett drygt hundratal deltagare hade sökt sig till seminariet där forskare, politiker och representanter för fordons- och bioenergibranschen samlades för att diskutera etanolens roll i Sverige och världen.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Värmlands första ED95-lastbil rullar

Värmlands Folkblad rapporterade nyligen om den senaste i raden av svenska etanollastbilar: Åkes Fjärr- och lokaltransport i Molkom kör nu Värmlands första ED95-lastbil.
Varje bil är ett steg på vägen mot ett större distributionsnät för ED95 och möjligheten att kapa en bit av transportsektorns stora klimat- och miljöpåverkan.
När det gäller att bryta oljeberoendet för de törstiga långväga transporterna finns faktiskt en ljuspunkt som många inte ser. Det krävs inte alls samma omfattande investeringar som för att leverera ett nytt drivmedel till personbilar. Tung transport följer till stor del bestämda rutter och vi skulle faktiskt nå mycket långt på bara ett drygt tiotal tankställen för ED95.
I april bloggade Sofia Nisses om bland annat etanolbussar i Stockholm och Luleå och CleanTruck-projektet.

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Svenska biodrivmedel gör stor klimatnytta

För första gången har forskare tagit ett samlat grepp om svenska biodrivmedel och analyserat vilken miljöpåverkan de har, både i förhållande till varandra och till de fossila alternativen bensin och diesel. Både SEKAB och BAFF har deltagit med referensmaterial till studien vilken letts av Pål Börjesson, forskare i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB föreläser om Verifierat hållbar etanol på World Bioenergy 2010

Idag, den 25 maj, startar World Bioenergy 2010 – Conference & Exhibition on Biomass for Energy. Under tre dagar presenteras och diskuteras biodrivmedel utifrån världsledande forskning, innovativa exempel och hållbarhetssystem.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vetenskapsakademien: Sverige fossilfritt om 40 år

Om 40 år är energiförsörjningen i Sverige nästan helt oberoende av fossila energikällor, det skriver Kungliga Vetenskapsakademin i ett pressmeddelande.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014