Regeringen sänker skatterna på biodrivmedel – men för lite och för sent

Nyligen höjdes skatterna på etanolbränslet E85 för personbilar och RME för tunga fordon, något jag tidigare har skrivit om. Nu gör regeringen en försiktig skattesänkning från och med den 1 augusti. Det är bra, även om det är för lite och för sent. Det som verkligen behövs är långsiktiga och stabila förutsättningar som underlättar för både åkare och privatbilister att satsa på biodrivmedel.

Det var Energimyndigheten som förra året bedömde att E85 och RME var överkompenserade. Enligt EU:s stelbenta regelverk får inte biodrivmedel genom skattelättnader bli billigare än fossila bränslen. Regeringen höjde därför förra året skatterna, vilket direkt har fått enorma konsekvenser.

I dagarna konstaterade Energimyndigheten i en ny rapport att höjningen var obefogad – och därför planerar alltså regeringen att sänka skatterna igen. Det är allvarligt att en hel bransch och i förlängningen hela Sveriges klimatomställning påverkas av denna ryckiga och oförutsägbara situation.

Läs mer i debattartikeln i Svenska Dagbladet som Sekabs vd Tomas Nilsson har undertecknat tillsammans med 2030-sekretariatet och flera andra aktörer.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nya möjligheter till krav i upphandlingar – stopp för de sämsta drivmedlen

”Offentliga upphandlare ska kunna kräva att bolag som vill vara med och leverera fossila drivmedel inte utvinner dessa från oljesand, tjärsand, skiffergas, skifferolja eller syntetisk olja från kol” skriver Miljöstyrningsrådet i ett pressmeddelande. Det här är välkomna nyheter när vi ser länder som USA och Kanada storsatsa på särskilt miljövidriga metoder för att utvinna drivmedel på nya sätt ur till exempel skifferlager.

Offentliga upphandlare ska helt enkelt inte av upphandlingstekniska skäl tvingas köpa ännu sämre alternativ än traditionella fossila drivmedel. Det vi får hoppas på är att dessa drivmedel nu inte når privatkonsumenter, utan att utvecklingen mot mer miljövänliga drivmedel fortsätter.

Tabellen nedan kommer från ett av Miljöstyrningsrådets dokument och visar tydligt hur mycket högre utsläppen blir i produktionsledet för de alternativ vissa länder och producenter ser som framtiden. Jämförelsevis släpper den E85 vi idag har i pumparna i Sverige ut ungefär hälften av vad ren bensin gör, alltså hälften av ett av de nedre magentafärgade blocken i staplarna.

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanolbilsägarna minskar utsläppen av klimatgaser

Energimyndigheten presenterade nyligen en sammanställning av de biodrivmedel som använts i Sverige under 2011 och kan visa på en stor minskning av klimatpåverkande utsläpp under året.

De som hade E85 i tanken släppte till exempel ut hälften så mycket klimatgaser som om de hade tankat bensin. Det här är väldigt bra siffror och ett tungt argument mot den som hänger fast vid gamla myter om etanolen. Både här och där lever olika missuppfattningar om etanol kvar, till exempel att det skulle gå åt mer energi att producera den än man får ut. Det stämmer naturligtvis absolut inte för den etanol vi använder här i Sverige och frågan är om det finns sådan etanol kvar i världen över huvud taget, eftersom det skulle förutsätta väldigt låga petroleumpriser.

Att RME, rapsmetylester, visar upp svaga siffror och ofta inte når upp till certifieringskravet på en besparing av fossil CO2 med 35 procent är både tråkigt och oroväckande. Det är ett biodrivmedel som många satt stora förhoppningar till.

I energimyndighetens rapport konstateras också att råvarorna till våra biodrivmedel under 2011 främst kom från Europa och att inga av de rapporterade råvarorna har odlats i Afrika. Vi kan enligt rapporten vara säkra på att inga biodrivmedel i Sverige har bidragit till landgrabbing. Det här är en intressant diskussion, eftersom den indirekt hävdar att produkter från Afrika per definition är problematiska. Med den argumentationen kan vi lika gärna stoppa all handel med utvecklingsländer.

Att vi handlar med Afrika är mycket viktigt för att lyfta kontinentens ekonomier. Det finns bra förutsättningar för att odla grödor för biobränslen på flera håll i Afrika och det är en produkt resten av världen vill ha.  Man måste våga se möjligheterna med här frågan och ändå möta riskerna.

Läs rapporten Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2011 här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanolen kommer att bli viktigare – snabbt

I en analyserande artikel i Dagens Industri i torsdags påpekade Håkan Matson att etanolen med stor sannolikhet kommer att få ökad betydelse på de svenska vägarna framöver. Etanolbilsförsäljningen har dalat under en period, även om försäljningen av E85 har fortsatt att stiga. Nu kan dock en ny, stor boom vara att vänta.

Etanolbilarna gynnas i de nya miljöbilsdefinitionerna och regeringen verkar nu förstå att snåla dieslar bara är klimatvänliga på kort sikt och dessutom sämre för närmiljö och människor i städerna än etanol, gas och el (och för all del bensin). Miljöminister Lena Ek och finansminister Anders Borg verkar vara överens, vilket förhoppningsvis borgar för att den här satsningen kan gå att lita på även på lite längre sikt, även om DI:s Håkan Matson är tveksam. Det är ytterst viktigt, inte minst för bilindustrin.

Riksdagens målsättning om en fossilfri fordonspark till 2030 har på senaste tiden fått kritik för att vara både ouppnåelig och svårtolkad – gäller den bara nya bilar? Eller ska hela bilflottan bytas ut på bara några år? Oavsett vilket så är det tydligt att regeringen nu vill göra allt för att komma så långt som möjligt så snabbt det går.

Etanolen är också rätt väg att gå. Den har idag mycket bra klimategenskaper och vi står inför en spännande tid där den inom kort kommer att bli mycket bättre. Den teknik för att framställa andra generationens etanol från cellulosa som SEKAB har utvecklat väcker intresse på många håll, inte minst Kina, där regeringen förbjudit etanoltillverkning från spannmål. Regeringens syn på etanol kommer förhoppningsvis att bädda för samma utveckling även här i Europa.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Den offentliga sektorn spelar en viktig roll för hållbar bilism i Sverige

I ett färskt och riktigt bra videoklipp, pratar Mattias Goldmann från Gröna bilister om den offentliga sektorns roll för att skapa hållbar bilism i Sverige.

I klippet förklarar Mattias Goldmann kort och kärnfullt några viktiga delar av transportproblematiken i Sverige idag. Vad händer när efterfrågan på olja överskrider produktionen? Varför finns ingen supermiljölastbilspremie?

Det här är ett mycket intressant klipp för alla som undrar hur vi ska kunna minska utsläppen av fossil CO2 från transportsektorn.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fyra problem med vikande miljöbilstrend

I mängder av olika sammanhang nämns just nu riksdagens berömvärda målsättning – en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Det är en fin och slagkraftig siffra, men målsättningen är tyvärr helt orealistisk utan nya styrmedel och en politik som är tydlig, kraftfull och teknikneutral.

Det senaste året har vi sett en negativ utveckling på miljöbilsfronten. Av omkring 300 000 nyregistrerade bilar 2011 var endast åtta procent eller 24 000 anpassade för gas eller etanol, att jämföra med nästan det dubbla året innan.

Till stor del beror detta på nya regler om förmånsvärden. Etanolbilarna blev helt av med den tidigare nedskrivningen och biogasbilarna fick också sämre förutsättningar. Bilköparna har istället gått över till snåla dieslar och bensinbilar.

Detta är en negativ utveckling av främst fyra orsaker:

Andelen miljöbilsklassade fordon som säljs ökar, men de verkliga miljöbilarna som drivs med förnybara drivmedel minskar till förmån för snåla fossilbilar (elbilarna är än så länge en parentes). Dessa släpper ut mindre fossil koldioxid, men den helt nödvändiga omställningen mot förnybara energikällor uteblir och vi sitter kvar i oljeberoendet. En kortsiktig sänkning av CO2-utsläpp får inte riskera en hel samhällsutveckling.

Att de verkliga miljöbilarna går bakåt
riskerar att leda till ren kapitalförstöring. Det har redan investerats mycket stora summor i infrastruktur för E85 och även biogas i hela landet. Den nuvarande utvecklingen äventyrar något helt unikt i Europa – förnybara drivmedel på de flesta av landets tankstationer. Den utvecklingen är svår – troligen omöjlig – att göra om.

Andra generationens etanol från restprodukter ger enorma utsläppsminskningar. Förstörs marknaden för förnybara drivmedel i Sverige är risken stor att utvecklingen av andra generationens biodrivmedel stannar av, långt innan de ens kommit ut på marknaden. Utanför landet är detta ett enormt forskningsområde, men det svenska mycket framstående arbetet är närmast okänt för allmänheten.

Den nuvarande utvecklingen leder inte bara till att omställningen mot fossilfria energikällor går om intet, den har en annan tråkig bieffekt. Svenska städer klarar inte längre utsläppsmålen för de andra ämnen som främst dieselmotorer släpper ut: kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna försurar och partiklarna leder till hälsoproblem för människor i städerna.

Några som tror på biodrivmedlen är biltillverkarna, bland annat kommer Volvo med en ny och mer energieffektiv E85-motor och Volkswagen lanserar en ny flexfuel-Passat. Av någon anledning har man från regeringens sida valt att stödja en helt annan utvecklingslinje. De miljöbilsdefinitioner som gäller från och med januari 2013 kan innebära en förbättring, men det finns invändningar att göra där med.

Om vi ska ta riksdagens målsättning på allvar har vi 18 år på oss och mycket att göra. De lösningar som finns måste användas och utvecklas, både inom person- och godstransport, och det måste ske nu. Vi kan inte nöja oss med att kortsiktigt hyfsa siffrorna för koldioxidutsläppen, vi måste få till en långsiktig och permanent övergång till nya energikällor.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Andelen biodrivmedel fortsätter att öka – koldioxidutsläppen minskar

Svenska Petroleuminstitutet, SPI, släppte precis preliminära försäljningssiffror för bland annat det etanolbaserade biodrivmedlet E85 för maj månad och det är goda nyheter för oss som vill minska beroendet av fossila drivmedel. Statistiken visar tydligt att kunderna har ett fortsatt högt förtroende för etanol som drivmedel och fortsätter att tanka E85.

Siffrorna för maj i år visar att försäljningen av E85 inte har legat så här högt sedan hösten 2008. Därmed fortsätter den positiva utvecklingen som vi rapporterade tidigare i år. De främsta anledningarna till E85:s framgångar är att det är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att välja E85 framför bensin. I och med att vi slipper höjda tullar på etanol till biodrivmedel hoppas vi att trenden håller i sig.

Samtidigt kommer glädjande nyheter för vår miljö i Statoils drivmedelsrapport för 2010. Rapporten visar att den ökade användningen av förnybara drivmedel har gjort att koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med 1,5 miljoner ton. Det motsvarar ca 2,5 procent av Sveriges totala utsläpp, så det finns fortfarande en lång väg kvar att gå, både inom transportsektorn och industrin.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inga höjda tullar på etanol för E85 och ED95

Nyligen kom ett mycket viktigt besked från EU:s tullkodexkommitté om Sveriges import av etanol från länder utanför EU. Det blev ett ja i omröstningen, vilket innebär att det inte blir någon höjd importtull på etanol som ska användas som biodrivmedel. Två av de tre ansökningar som kommit från svenskt håll kommer från oss på SEKAB, och vi är självklart mycket nöjda med beslutet, som ur miljöhänseende var det enda riktiga.

Som Utrikesdepartementet skriver i detta uttalande är det här bra nyheter för alla de 220 000 svenskar som kör flexifuelbilar, till exempel kommer priserna på E85 inte att höjas på landets 1666 tankstationer på grund av höjda tullavgifter.

Försäljningen av E85 har stigit brant under den senaste tiden, och ED95 har också sålt mycket bra på sistone och att import av hållbar etanol kan fortsätta under samma förutsättningar som tidigare betyder att Sverige kan fortsätta att arbeta för en mer klimatvänlig fordonspark genom biodrivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Konkurrensverket: Nedsatt förmånsvärde snedvrider konkurrensen mellan biodrivmedlen

Regeringens förslag på förmånsregler för miljöbilar i budgetpropositionen för 2011 snedvrider konkurrensen, enligt ett utlåtande från Konkurrensverket. Jag är av samma uppfattning.

Förslaget går ut på att det nedsatta förmånsvärdet, som tidigare gällde etanol- och gasbilar, nu enbart ska gälla elbilar och rena gasbilar. I Sverige rullar omkring 300 000 etanolbilar och E85 spelar en viktig roll på vår väg mot en bilpark med lägre klimatpåverkan. Det är en teknik som finns här och nu, liksom drivmedel i stora volymer. Samma sak gäller definitivt inte elbilar, och när det gäller fordonsgas krävs fortfarande en enorm insats för att bygga ut distributionsnätet.

Det finns en tydlig risk att de nya skattereglerna gör E85-satsningen till en parentes, trots bra miljöeffekter. Konkurrensverket skriver:

”Styrmedel ska ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv, så långt det är möjligt, vara teknikneutrala, förutsägbara och långsiktiga. Det innebär att styrmedlen bör baseras på objektiva egenskaper och inte styra utvecklingen mot vissa tekniska lösningar. Därmed kommer föreliggande förslag om nedsatt förmånsvärde enbart för vissa typer av miljöbilar att leda till en konkurrenssnedvridning i och med att de teknologier som inte omfattas av nedsättningen missgynnas. Förslaget riskerar även skapa inlåsningseffekter som kan försvåra för konkurrerande tekniska lösningar att etablera sig på fordonsmarknaden, även om riskerna för inlåsningseffekter minskar genom att nedsättningen av förmånsvärdet begränsas i tiden.”

Att införa ett teknikneutralt stöd, eller som Gröna bilister föreslår ett bonus-malus-system som straffar eller belönar fordon efter hur mycket de släpper ut, är en bättre väg att gå än att på oklara grunder rasera en världsunik satsning på biodrivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Regeringens satsning på E10 kraftlös – inga bensinbolag ökar andelen etanol i låginblandningen

Sedan första maj finns möjlighet för bensinbolagen att öka andelen etanol i låginblandad 95-oktanig bensin från nuvarande 5 procent till 10 procent.

Vi varnade redan tidigare att E10 inte skulle slå igenom i Sverige och nu ser det ut som om våra farhågor stämde. Det stora hindret är att etanolen som blandas i E10 endast är skattebefriad upp till och med 6,5 procent, alla överskju-tande procentandelar etanol kommer att beskattas fullt ut. Detta tillsammans med konsumenternas till stor del obefogade tveksamheten till tioprocentig inblandning av etanol efter lanseringarna i Tyskland och Frankrike gör att bensinbolagen avvaktar.

Gröna Bilister har genomfört en enkät bland bensinbolagen i Sverige med ett dystert resultat. I dagsläget är det inget bensinbolag som inom den närmsta tiden planerar att öka inblandningen av etanol.

Vi välkomnar självklart alla ansatser för att stimulera användandet av förnybara drivmedel men i det här fallet verkar det bara bli ett slag i luften. Enligt vår åsikt måste hela inblandingen av biodrivmedel skattebefrias för att nå önskad effekt. Detta bör göras tillsammans med en stark satsning på drivmedel med högre andel bioetanol som E85 och ED95 för att möjliggöra för Sverige att nå målsättningen EU satt upp för 2020.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014