Finansministern om skatten på ED95

Finansminister Magdalena Andersson (S) har svarat på en skriftlig fråga ställd av Rickard Nordin (C) om politiska förutsättningar för ED95.

Frågan handlade om vilka styrmedel som kommer att gälla från den 1 december 2015 för att fortsättningsvis öka användningen av förnybara drivmedel i tunga fordon, och bland dessa specifikt etanolbränslet ED95.

Rickard Nordin påpekar att regeringens promemoria om skatter på drivmedel inte gör skillnad på olika användningsområden för etanol, vilket riskerar att ED95 drabbas av en straffskatt trots att det enligt Energimyndigheten inte är överkompenserat.

Som svar bekräftar finansministern att ”avsikten är att åtgärda överkompensation för låginblandad etanol och E85.” Finansministern konstaterar samtidigt att ED95 inte överkompenseras och hänvisar till den aktuella remissrundan för eventuella ändringar.

SEKAB kommer att i vårt remissvar trycka på att det är viktigt att det i regeringens lagtext blir tydligt med vad som kommer att gälla för ED95 för att det inte ska blandas ihop med E85 och låginblandad etanol.

Finansministern skriver även att regeringens ambition är att ge långsiktigt hållbara villkor för biodrivmedel. Regeringen säger sig vara djupt oroad över förändringar i EU:s statsstödsregelverk som gör det svårt att långsiktigt behålla den nuvarande utformningen av energi- och koldioxidbeskattningen, och att man verkar kraftfullt gentemot EU:s institutioner för att få till stånd en acceptabel lösning.

Här kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att regeringen ligger på EU i den här frågan och agerar för att få till en hållbar långsiktigt lösning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Andelen biodrivmedel fortsätter att öka – koldioxidutsläppen minskar

Svenska Petroleuminstitutet, SPI, släppte precis preliminära försäljningssiffror för bland annat det etanolbaserade biodrivmedlet E85 för maj månad och det är goda nyheter för oss som vill minska beroendet av fossila drivmedel. Statistiken visar tydligt att kunderna har ett fortsatt högt förtroende för etanol som drivmedel och fortsätter att tanka E85.

Siffrorna för maj i år visar att försäljningen av E85 inte har legat så här högt sedan hösten 2008. Därmed fortsätter den positiva utvecklingen som vi rapporterade tidigare i år. De främsta anledningarna till E85:s framgångar är att det är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att välja E85 framför bensin. I och med att vi slipper höjda tullar på etanol till biodrivmedel hoppas vi att trenden håller i sig.

Samtidigt kommer glädjande nyheter för vår miljö i Statoils drivmedelsrapport för 2010. Rapporten visar att den ökade användningen av förnybara drivmedel har gjort att koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med 1,5 miljoner ton. Det motsvarar ca 2,5 procent av Sveriges totala utsläpp, så det finns fortfarande en lång väg kvar att gå, både inom transportsektorn och industrin.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Prins William och prinsessan Kate kör på E85

Det har väl inte undgått någon att Storbritanniens prins William och Kate Middleton i fredags, den 29 april, under stor pompa och ståt blev man och hustru. Vi har upptäckt rolig etanolrelaterad kuriosa om bröllopet.

Efter att ha tagit emot folkets jubel på balkongen i Buckingham Palace lämnade prinsen och hans prinsessa slottet i kronprins Charles Aston Martin DB6 MK II från 1969. En fin gammal bil som sportbilsälskaren tillika miljöentusiasten Charles har utrustat med en etanolmotor som drivs med grön och hållbar E85.

Detta rapporterar motorsajten Autoguide. Vågar vi hoppas att det här hjälper till att öka intresset för etanol som drivmedel ännu mer så att vi kan toppa den rekordförsäljning vi nyligen skrev om?

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kallstarter inget problem – SEKAB levererar vinteretanol

Vi bor i ett kallt land och den vinter vi har nu visar tecken på att bli riktigt kylslagen. Kölden påverkar alla motorers startegenskaper och när det gäller etanol så kan det ibland uppstå problem när temperaturen blir för låg. Därför har den E85 som levereras till svenska mackar för att användas under de kallaste månaderna en något högre inblandning av bensin än vanlig E85, ungefär 25 procent mot de vanliga 15 procent.
Det betyder att du kan tanka etanol året om utan att behöva oroa dig för svåra kallstarter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi letar alltid efter den stora räddningen

I  torsdags skrev Miljöaktuellt om en ny rapport författad av forskaren och miljödebattören Per Kågeson, där han gör en genomgång av elbilarnas miljöpåverkan. I rapporten drar Kågeson slutsatsen att en nyregistrerad elbil troligen inte får en positiv livstidsklimateffekt förrän efter år 2030.

Vi på SEKAB har en fast ståndpunkt när det gäller alternativ till fossila drivmedel. Vi predikar inte att etanol är lösningen på alla problem, vi vet att mångfalden är nyckeln.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

BEST slutrapport – den största utvärderingen av etanol någonsin

Nyligen utkom slutrapporten för BEST-projektet, den största utvärdering av etanol som drivmedel som någonsin gjorts. Projektet har ägt rum under fyra års tid och har granskat etanolfordon och etanolbränslen i åtta länder (mer detaljer här på BEST:s webbplats).

Vi på SEKAB har bidragit till utvärderingen genom att leda olika delprojekt – bland annat har jag lett ett av de nio delprojekten och bidragit till två andra genom mitt engagemang i BioAlcohol Fuel Foundation.

Internationellt erkända forskare från Imperial College i London har stått för granskningen av delprojekten och även av samtliga hållbarhetsanalyser. Deras resultat visar bland annat att den etanol som används i Sverige, i huvudsak brasiliansk sockerrörsetanol, ger betydande klimatvinster. En annan intressant lärdom är att etanol som drivmedel ger högre energieffektivitet än man tidigare trott.

BEST-projektet har inneburit en mycket bred utvärdering och förutom alla de frågeställningar vi visste att vi skulle stöta på, så har vi även mött vissa helt nya – bland annat så kan olika regelverk på olika håll i världen ställa till besvär när man vill introducera ett nytt fordonsdrivmedel vid sidan av de fossila.

Det har till exempel visat sig att klassning av drivmedel kan vara ett problem. I ett par länder har fordonsetanol skatte- och lagstiftningsmässigt klassats som dryckesalkohol, vilket naturligtvis leder till att priser hamnar på nivåer som – försiktigt uttryckt – är orealistiska.

Sådana problem går att lösa och vi i Sverige bidrar för att göra processen smidigare. Vi har kunskap och lång erfarenhet av hur man kompletterar fossila bränslen med nya drivmedel på nationell nivå och vi har flera stora utvärderingar och forskningsprojekt bakom oss.

Läs hela BEST slutrapport här

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Tanka miljövänlig etanol i bensinmotorer – Kick Start-vinnare

Håkan Stenbom i Kolsva har tillsammans med en kurskamrat på Mälardalens Högskola utvecklat en databox som gör det möjligt att tanka miljövänlig etanol i bensinmotorer.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014