SEKAB vill se en strategi för ett industriellt biobaserat Sverige

Igår anordnade riksdagsledamot Rickard Nordin (C) tillsammans med IKEM ett frukostseminarium om utvecklingen av en hållbar industriell bioekonomi i Sverige. I september beslutade Centerpartiet på Centerpartiets Riksstämma att Sverige bör ta fram en nationell strategi för bioekonomi, och igår fick våra politiker exempel på innovativa satsningar att fylla en sådan strategi med.

Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) inledde seminariet Bildtext : Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) inledde seminariet

Jag presenterade samarbetet i Närodlad Plast, projektet som innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast, från skog till färdig produkt. En samarbetspartner är ICA. Maria Smith, miljöchef på ICA, var en av dagens paneldeltagare i seminariet. Maria berättade att plastpåsarna som idag säljs i affärerna och som är gjorda av sockerrör från Brasilien, likaväl kan produceras i Sverige av svensk skogsråvara och att ICA vill vara med och bidra till att det blir verklighet. Det finns kunskap och teknik inom Sveriges industri, och vi har också medvetna konsumenter som flyttar handen i hyllan och efterfrågar hållbara och förnybara produkter.

Ylwa Alwarsdotter presenterar Närodlad Plast och vilka hinder och möjligheter den svenska industrin ser idagBildtext : Ylwa Alwarsdotter presenterar Närodlad Plast och vilka hinder och möjligheter den svenska industrin ser idag

Europa står inför en stor utmaning och det krävs gemensamma satsningar från politiken, industrin och samhället om man på riktigt vill bära ledartröjan för utvecklingen av biobaserade samhällen. Frågan handlar inte bara om den gröna omställningen i sig, utan om att genom grön omställning skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt Europa, med smarta produkter, innovation och forskning och nya jobb. En växande bioindustri har också stora förutsättningar att bidra till att skapa tillväxt och jobb i övriga Europa. Bara i själva kemisektorn förväntades andelen biobaserade produkter av den totala världsproduktionen öka från 7 % 2005, till 20 % år 2020, vilket skulle motsvara 380 000 jobb i den nya produktionen.  Tittar man på hela bio-industrisektorn är potentialen ännu större. Tillväxttakten för bioplastmarknaden förutspås t.ex. öka från redan höga ca 20 % per år, i takt med att produktionskapaciteten ökar.

Det var fullsatt i publiken och många frågor ställdes till panelen. Stefan Henningsson, talesperson i klimatfrågor på WWF poängterade att det är viktigt att visa hur Sverige kan bidra globalt och vara tydliga med var Sverige finns i den globala värdekedjan. Det är orimligt att vi blir omsprungna av länder utanför EU vad gäller utvecklingen av miljöteknik.

Idag möter vi hinder, så som EU:s importtullar på bio-etanol och en politik som subventionerar det fossila istället för det förnybara. Jag hoppas att seminariet och företagens konkreta exempel hjälper politikerna att sätta fart. De politiska förutsättningarna för att skapa ett biobaserat samhälle behövs, och det är bråttom.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny undersökning: Få företag betalar för miljövänliga transporter

Få svenska företag betalar extra för miljövänliga transporter. Av 125 företag är det bara 11 som i dag betalar extra för att deras transportlösningar ska ge en mindre miljöpåverkan visar en undersökning gjord av Transportinköpspanelen, ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

I anknytning till detta skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Åkeriföretag i Västra Götaland i en debattartikel i Ny Teknik att det är fel att ställa åkarna i skottgluggen när man diskuterar bristande miljöambitioner i transportbranschen. När kunderna inte är beredda betala extra krävs politiska beslut som driver på utvecklingen. Vi håller med.

Artikelförfattarnas förslag till politiska åtgärder är bland annat att införa miljöpremie för lastbilar och bussar.  Här vet vi på SEKAB att det finns ett brett politiskt stöd. Åtta av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa en miljölastbilspremie, enligt en undersökning som SEKAB har gjort.

Det finns även positiva exempel på de som går före. Kyl- och Frysexpressen har tillsammans med ICA investerat i ED95-lastbilar. I dag täcker de 15 etanollastbilarna större delen av ICA:s behov av leveranser i Stockholms innerstad.

För att vi kraftigt ska kunna minska den tunga trafikens påverkan på klimatet behöver höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 även i fortsättningen vara skattebefriade. För att möjliggöra det är det viktigt att de höginblandade drivmedlen hanteras utanför ett eventuellt system med kvotplikt.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

ICA och Polarbröd blir nya partners i projektet Närodlad Plast

Intresset för Närodlad Plast, där SEKAB är projektledare, fortsätter att växa. Det är väldigt glädjande att nu kunna berätta att två av Sveriges mest hållbara varumärken, ICA och Polarbröd, ansluter sig till samarbetet. Tillsammans utvärderar vi hela tillverkningskedjan för biobaserad plast – från skog till förpackning i butik.

Efterfrågan på bioplast ökar och det är inte bara tillverkande företag som prioriterar att göra produkter med så lite påverkan på miljön som möjligt. Det är också något som konsumenter kräver i allt större utsträckning och därför känns det lite extra kul att många konsumentnära företag lyssnar på sina kunder och inser vikten av en långsiktig omställning till en hållbar produktion av plast.

Maria Smith, chef för miljö och socialt ansvar på ICA, beskriver Närodlad Plast som ett innovativt samarbete som kan föda en helt ny industri som både kan skapa miljönytta och ekonomiska fördelar. Jag kan bara understryka detta och säga att EUs omställning till en biobaserad ekonomi är en lösning inte bara på klimat- och miljöområdet, utan även för att skapa arbetstillfällen och en konkurrenskraftig ekonomi i framtiden. Att intresset för Närodlad Plast aldrig svalnar, utan tvärtom hela tiden ökar, och att så många företag vill påverka utvecklingen i rätt riktning ger oss inom projektet mycket energi för ett händelserikt 2015.

Även i Bryssel händer det grejer och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström kommer att lyfta tullfrågan i ett seminarium i Bryssel den 3 mars. Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen anordnar tillsammans med Kommerskollegium ett lunchseminarium om hur handelspolitiken kan förfinas för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. En avgörande förutsättning för att SEKAB ska kunna leverera bio-baserade byggstenar till kemi-industrin är att tullen på import av bio-etanol tas bort och det är glädjande att en av programpunkterna kommer att behandla konsekvenserna av importbarriärer för biobaserad produktion.

Läs mer om projektet Närodlad Plast

Läs pressmeddelandet om vårt nya samarbete

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014