Förnybara drivmedel nyckel till minskade utsläpp inom transportsektorn: EU-kommissionens forskningsgrupp rapporterar

Fram till år 2020 ska växthusgasutsläppen inom EU minskas med minst 20 procent, det är ett av EU:s klimatmål. Samma år ska också 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Till år 2050 ska en utsläppsreduktion på minst 80 procent vara uppnådd.

Till skillnad från många andra områden har utsläppstakten inom transportsektorn inte minskat, utan snarare ökat, vilket hotar att underminera EU-ländernas ansträngning att uppnå angivna utsläppsreduktioner och klimatmål – om inte åtgärder vidtas. Europeiska kommissionen har därför satt samman en forskningsgrupp med syfte att utveckla en långsiktig och strategisk åtgärdsplan för att integrera transportsektorns växthusgasutsläpp med EU:s långsiktiga klimatmål.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu öppnar världens första publika tankstation för ED95 – i Stockholm

Tankstationen, som öppnar nu på torsdag, är avsedd för tung trafik och här kommer lastbilar att kunna tanka ED95, ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer.  Det är stora nyheter att Stockholm blir först med en publik tankstation för ED95 och det är oerhört glädjande att OKQ8, som en av Sveriges största drivmedelsföretag, satsar på ED95 och banar väg för en ny typ av hållbar transportindustri.

Stockholm har haft en positiv utveckling gällande miljöbilar men när det kommer till de tunga lastbilarna har inte lika mycket gjorts. Tung transportindustri i Stockholm utgör 5-10 procent av trafiken men står för en långt större andel av utsläppen. Anläggningen är därför det första steget i en vision om utvecklingen av en ny svensk infrastruktur av tankställen för hållbara lastbilstransporter som kör på ED95 och andra biobränslen.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014