Reflektioner från Ekotransport

Igår genomfördes Ekotransport – konferensen om hållbara transporter idag och i framtiden. SEKAB deltog självklart vid den fullsatta konferensen, som nu genomfördes för tredje året och ska återkomma varje år tills vi har nått en fossiloberoende transportsektor år 2030. Ett årtal som kan kännas långt bort, men som är verklighet redan om 13 år. Tänker jag efter vad jag gjorde för tretton år sedan kan det kännas som igår och det får mig än en gång inse att vi måste fokusera här och nu för att uppnå 2030-målet.

Vi kan inte vänta utan vi måste ta vara på de hållbara biodrivmedel som finns tillgängliga redan idag. Alla dessa kommer behövas för att ställa om transportsektorn och etanolbränslet ED95 kommer även fortsatt ha en viktig roll att spela i den omställningen.

Det kändes därför extra roligt att Scanias VD Henrik Henriksson specifikt lyfte fördelarna och potentialen med just ED95 för tunga transporter.

Henrik Henriksson har dessutom en härlig inställning då han konstaterar att ”biobränslen ligger varmt om hjärtat” samt att Scania ”är en del av problemet och nu vill vara en del av lösningen”. Det ger en stark och viktig signal från en av Sveriges största aktörer inom transportsektorn. Den här typen av tydliga ställningstagande behövs och det är när fordonstillverkare, drivmedelsproducenter men även transportköpare agerar som vi gemensamt kan uppnå 2030-målet.

Det som dessutom krävs, vilket även konstaterades av Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson, är storskaliga investeringar i svenska biodrivmedel. Vi har en fantastisk råvara i den svenska skogen och dess restprodukter, eller som Finansmarknadsminister Per Bolund sa dagen innan konferensen ”Skogen är Sveriges oljereserv”. Tekniken för att tillverka biodrivmedel och andra produkter av sockerströmmar från skogen är nu redo att skalas upp till industriell storlek. Det som nu behövs är tydliga incitament för att minska investeringsrisken. Vi och klimatet kan inte vänta. För att nå 2030-målet måste vi ta ytterligare steg redan idag, stora volymer biodrivmedel kommer att behövas.

I kombination med förnybara drivmedel och effektivare transporter behövs även ett förändrat beteende. Utvecklingen som presenterades vid årets konferens visade att det fortsatt finns mycket att göra på området, men glädjande finns det positiva exempel. Som att Linas matkasse utsågs till Årets Oväntade Miljöhjälte med motiveringen: När maten åker kollektivt. Genom flera års arbete med matkassen har ett minskat svinn och effektivare transporter uppnåtts. Ett bra exempel på när konsumentens ändrade beteende kan ge stor nytta för klimat och miljö.

Årets konferens visade tydligt att vi måste ställa om här och nu. Jag ser med spänning fram emot att ta del av hur långt vi har kommit vid nästa års konferens den 18 april 2018!

@NordgrenLena

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny lastbil gör vägarna lite grönare

I dag rullar en ny etanollastbil ut i trafik. Det är ett viktigt om än litet steg mot ett fossiloberoende. Vi behöver fler lastbilar som inte kör på diesel. Varje lastbil som körs på etanol istället för diesel minskar nämligen klimatutsläppen enormt, med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Lastbil ED95Det är Berglunds Åkeri i Eskilstuna som har valt att investera i en grönare lastbil, åkeriets andra som drivs med etanol. ”Vi vill dra vårt strå till stacken när det gäller klimatet och en bättre stadsmiljö”, säger Berglunds vd Patrik Skoog i ett pressmeddelande.

Men etanolen är inte bara bra för miljön, utan även för affärerna. Patrik Skoog säger att deras två klimatsmarta lastbilar gör åkeriet mer attraktivt att anlita, då många kunder föredrar gröna lösningar framför diesel.

Den nya lastbilen har tillverkats av Scania och är utrustad med en Euro 6-motor anpassad för etanol. Scania har under årtionden satsat på att utveckla dieselmotorer för etanoldrift, ofta tillsammans med oss på Sekab, och i dag kan de motorerna på allvar konkurrera med diesel. Både bränsleeffektiviteten och driftsäkerheten är likvärdig, samtidigt som klimatnyttan är enormt mycket större.

IMG_0373Bildtext: Sofia Winternell, Affärsutvecklare ED95 hos SEKAB,
Jens Eriksson VD Arver Lastbilar, Patrik Skoog VD Berglunds Åkeri, Robert Sobocki, vd för Scania-Bilar Sverige

Hur stor klimatnytta? Om alla diesellastbilar i Sverige gick över till ED95 skulle deras klimatutsläpp kunna minska med nästan 90 procent – vilket motsvarar hela tre miljoner ton.

Sofia Winternell

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

På plats på Transportforum: Från idé till etablerat biodrivmedel

I dag börjar VTI:s konferens Transportforum i Linköping och jag är inbjuden att medverka vid seminariet Drivmedelsproduktion och drivlinor för framtiden.

Där kommer jag framförallt betona vilken viktig roll etanol och särskilt drivmedlet ED95 har för att Sveriges ska kunna nå sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

ED95 består av 95 procent etanol och fungerar i anpassade dieselmotorer för bussar och lastbilar. Vi på SEKAB har arbetat i 30 år med att utveckla och tillverka bränslet och vet att det är ett väl beprövat drivmedel med mycket god klimatnytta.

Målet med att ta fram ett etanoldrivmedel var från början att förbättra luften i stadsmiljöer. SEKAB inledde 1985 ett utvecklingsarbete tillsammans med Scania, vilket har lett till ett drivmedel som förutom renare luft också ger kraftigt reducerade klimatutsläpp. En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sina utsläpp med nästan 90 procent.

Och transportsektorns påverkan på klimatet måste minska. I dag släpper tunga lastbilar i Sverige ut runt 3,9 miljoner ton koldioxid varje år. Om dessa lastbilar istället skulle köra på den mest effektiva etanolen skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Redan med den vanligaste etanol som finns i dag får vi en reduktion på 2,6 miljoner ton.

Miljön och klimatet har alltså mycket att vinna på att fler förstår vilka enorma fördelar det finns med att ställa om från diesel till ett förnybart drivmedel som ED95.

Vi behöver fler ekonomiska incitament för att fler ska vilja ställa om till förnybara alternativ. Ett sådant exempel skulle kunna vara en miljölastbilspremie. Ett annat är att ge skattebefrielse till klimatsmarta bränslen, något som skulle kunna vara mycket effektivt men som tyvärr motarbetas av EU.

Så sent som vid årsskiftet höjdes skatterna på flera biodrivmedel på grund av stelbenta EU-regler. Det påverkar klimatet negativt och försvårar omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi öka kunskapen, inte minst i branschen, om den goda klimatnytta som förnybara drivmedel står för.

Är du på plats på Transportforum, kom gärna och prata mer om etanol efter seminariet. Vi håller till i lokalen Operan klockan 13.15–14.45 i dag den 12 januari. Hoppas att vi ses!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi vill alla ha en hållbar transportsektor

Tunga transporter har ökat kraftigt under de senaste 20-30 åren. Just-in-time-leveranser, långa transporter av mat och gods och internationell handel, ny livsstil med höga konsumtionsnivåer – allt bidrar. Under samma period har vi kunnat se att godstransport på järnväg har minskat till förmån för transport på väg. Med dieselmotorer i lastfordonen är det naturligtvis negativt ur miljösynpunkt. Det här är en utveckling vi måste förhålla oss till och på olika sätt arbeta för att bryta om vi på allvar vill minska CO2-utsläppen.

Mer tung trafik leder till större utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar, främst kväveoxider (NOx) och cancerframkallande partiklar. Transporterna bidrar därmed både till växthuseffekt och till en försämrad närmiljö, främst i tätbebyggda områden.

Vi har en omfattande och viktig uppgift framför oss. En omställning av fordonsflottan mot förnybart och energisnålt kan tillsammans med moderna lösningar som smarta transportsystem hjälpa oss inför den största utmaning som transportväsendet – och mänskligheten – någonsin stått inför: skenande oljepriser och kraftigt minskande tillgång på fossila drivmedel. Dieselpriserna slår rekord hand i hand med bensinpriserna, vilket pressar marginalerna för transportindustrin. Medan forskningen pekar på att mänsklig påverkan smälter Arktis isar, ser andra enbart en möjlighet att utvinna olja under Arktis vatten. Det är inte bara oansvarigt, det är vansinne.

En fungerande infrastruktur för effektiva transporter är avgörande för att samhället ska fungera. Underhåll av vägar och järnvägar är nödvändiga investeringar, likaså en utbyggnad av järnvägsnäten. En del av dessa investeringar verkar vara på gång, men insikten om att det är livsviktigt att vi byter energikällor saknas. Den olja vi använder för transport och mycket annat, är något vi idag inte klarar oss utan. Vi är beroende. Men oljan varar inte för evigt.

Lösningen är förnybar energi. Scania som producerar tunga fordon med etanolmotorer som rullar på svenska vägar med samma energieffektivitet som diesellastbilar, tekniken är beprövad sedan 80-talet. Biogas- och etanolbussar finns i städer runt om i landet. Tillsammans hjälper de oss att minska utsläppen och på samma gång lösa resursfrågan. Andra intressanta alternativ är på gång, till exempel hybridlastbilar.

Landsting och kommuner satsar på förnybart på grund av fastslagna miljömål, men regleringar tar oss inte hela vägen – åtminstone inte om man ser till dagens politiska klimat. I näringslivet saknas dessutom regleringar, där styr andra hänsyn.

Vi vet att opinions- och konsumenttryck fungerar. Därför arbetar vi i biodrivmedelsbranschen med att sprida kunskap och bilda opinion. Om vi som medborgare och kunder ställer krav på företag att deras transporter ska ske klimatneutralt så kommer det att ske.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB:s ED95 driver lastbilar i Paris

Runt om i världen öppnar människorna ögonen för ED95, vårt etanoldrivmedel för tunga fordon, och Scanias etanolbussar och lastbilar. Alldeles nyligen började tunga etanolfordon rulla i Frankrike, två lastbilar i Paris och en buss i Reims i provinsen Champagne-Ardenne.

ED95 är utvecklat av SEKAB i samarbete med Scania för att driva anpassade dieselmotorer och väcker intresse på många håll i världen, inte minst i Brasilianska São Paolo och i Bankok.

Är du vass på franska kan du läsa direkt på Scanias projektsida Je roule propre, ”Jag rullar rent”, eller så låter du Google översätta texten åt dig.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanolbussar i Bangkok drivs med ED95

I måndags rapporterade Bangkok Post om stadens projekt med etanolbussar från Scania, bussar som drivs med ED95. I tolvmiljonersstaden Bangkok satsar man på etanolbussar av två orsaker – dels den stora miljönyttan vad gäller utsläpp av CO2, partiklar och kväveoxider, men också för att etanolproduktion kan skapa många arbetstillfällen. Så småningom är det också möjligt att tillsatsen som krävs för att förvandla ren etanol till ED95 tillverkas lokalt på licens.

Nyligen nådde urbaniseringen i världen en brytpunkt – 51,3 procent av Kinas befolkning bor nu i städer. Trenden är global och även om den har pågått väldigt länge här i Sverige, så är det en utveckling som fortfarande ger effekter. Befolkningsutvecklingen placerar en allt större del av svenskarna och resten av världens människor i städer.

Många människor som bor tätt kräver stora mängder transporter av både människor och gods, vilket står för en allt större del av utsläppen av fossil koldioxid. Effektivare och mer miljövänliga transporter är en nödvändighet för framtiden, och det pågår många satsningar på att miljöanpassa åtminstone delar av transportväsendet runt om i världen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014