Höga förväntningar på mötet med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nästa vecka

Nästa vecka, den 16 mars 2016 besöker vår landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, Örnsköldsvik. SEKAB tar emot Sven-Erik för en rundvandring i demoanläggningen och han kommer också träffa SP Processum och Domsjö fabriker för att höra mer om framtidens bioraffinaderier.

Sven-Erik är bland annat ansvarig för arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige, som pågår för fullt. Jag träffade ministern i höstas och betonade då att skogsprogrammet behöver involvera kemiindustrin tydligare i arbetsgrupperna. Skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi. Därför tycker vi på SEKAB att kemiindustrin har en otroligt viktig roll att spela som användare av de råvaror och material som kan produceras från skogen.

Jag ser fram emot att få visa Sven-Erik Bucht runt i vår fabrik och att tillsammans ta ytterligare ett steg mot att förverkliga satsningarna på en bio-baserad industri i Sverige.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

OECD besökte SEKAB

I samband med att OECD gjorde en så kallad Territorial review av NSPA-området, vilket är Norra Sverige, Norge och Finland, hade SEKAB, SP Processum och Domsjö Fabriker glädjen att ta emot gruppen i Örnsköldsvik. Besökarna fick vid besöket ta del av vår världsledande teknologi CelluAPP® som möjliggör omvandling av lignocellulosa till biobränsle och biokemikalier.

Delegationen bestod av tre representanter från OECD, tre externa experter, en från Tillväxtverket, representanter för två olika Brysselkontor (NSEO och MSEO) samt regionala företrädare från de deltagande svenska regionerna.

Besök OCED

Gästerna fick inleda med ett mycket uppskattat besök i Demonstrationsanläggningen samt se SP Processums pilotutrustningar. Detta följdes av att Örnsköldsviks kommunalråd Glenn Nordlund hälsade välkommen innan de tre företagen presenterade sina verksamheter. SEKABs Ylwa Alwarsdotter presenterade bland annat värdekedjeprojekt för Närodlad Plast, ValChem projektet, ett samarbetsprojekt med finska bio- och skogsföretaget UPM och projektet biobaserad bensin, vilka väckte stort intresse bland åhörarna.

Efter två mycket intensiva och intressanta timmar fortsatte besökarna sin resa med att åka mot Umeå.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Birger Lahti (V) besöker SEKAB

Igår hade vi på SEKAB glädjen att välkomna Vänsterpartiets energipolitiske talesperson Birger Lahti på besök. Birger Lahti, som bland annat sitter med i Energikommissionen, har ett stort intresse av bioenergi och hur vi kan ta vara på vår svenska skogsråvara på ett effektivt samt hållbart sätt för att producera både produkter, fordonsbränsle och energi.

Besök Birger Lahti

Vid besöket fick han möjlighet att få en djupare förståelse för hur vi på SEKAB arbetar med cellulosabaserad råvara som plattform för att ta fram och utveckla ett flertal produkter. SEKABs Thore Lindgren och Ylwa Alwarsdotter presenterade pågående projekt och förde diskussioner kring hur vi behöver se till helheten i bioekonomi.

Jag fick möjlighet att diskutera vårt 30-åriga arbete med etanolbränslet ED95 för tunga transporter och hur behovet av långsiktiga politiska spelregler är avgörande för att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Under dagen deltog även Magnus Hallberg, VD på SP Processum, som gav en bredare bild av arbetet inom bioraffinaderiområdet i Domsjö, Örnsköldsvik.

En lyckad och givande dag, med diskussioner och medskick av vad vi ser är viktigt för Birger Lahti att ta med sig till sina kollegor i Riksdagen och Energikommissionen, avslutades med ett besök i Demoanläggningen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SP Processum bygger anläggning med SEKAB-teknik

Forskningsföretaget SP Processum har byggt en ny pilotanläggning med hjälp av SEKAB:s teknologi CelluApp®. Anläggningen är en så kallad förbehandlingsreaktor och ger SP Processum större möjligheter att testa metoder för att framställa gröna kemikalier och drivmedel av cellulosarik råvara som träflis eller halm.

Utvecklingen och kommersialiseringen av teknologi för att framställa kemiprodukter av cellulosa är en viktig del i arbetet för att möta klimathotet. För detta bedrivs i dag avancerad forskning. Vid anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi på SEKAB tagit fram en patenterad process för att tillverka exempelvis etanol av restprodukter från skogs- och jordbruket.

Förbehandlingsreaktorn kompletterar SP Processums pilotpark i Örnsköldsvik, så att tillverkningsprocessen kan testas i både labb-, pilot- och demoskala – en förutsättning för att i nästa steg kunna skala upp produktionen till kommersiella nivåer.

SEKAB:s teknologi gör att förbehandlingsreaktorer kan byggas av rostfritt stål i stället för betydligt dyrare material. Tekniken som SP Processum har fått licens på är en del av CelluApp®-teknologin.  SEKAB har 32 beviljade patent på tekniken och ytterligare 47 patentansökningar.

Gröna kemikalier av cellulosa behövs för att bryta beroendet av fossila råvaror. Med vår teknikutveckling vill vi bidra till att minska människans framtida påverkan på klimatet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014