Biodrivmedel för tunga transporter – många lösningar som inte används

I tisdags var det dags för Biofuel Regions årliga konferens, många frågor skulle dryftas och många skulle tala, inklusive undertecknad.

Många människor träffades, alla med massor av idéer och frågor om hur vi ska nå det fossilfria samhället. Tyvärr känner jag en frustration i sådana sammanhang, just för att klockan tickar och för att så många fortfarande fokuserar på just visioner. Problemen bor nämligen inte i framtiden, de är väldigt påtagliga här och nu.

Någon gång måste man våga ta ställning. Vi kan inte diskutera teknikfrågor och nya produktionsanläggningar i all evighet.

När det gäller den tunga trafiken är problemet särskilt tydligt. Transportbranschen är hårt pressad, åkarna räknar på ettöringar och drivmedelskostnaderna är en stor fråga. Kostnaderna för en lastbil är tio gånger högre än från en personbil och utsläppen är också mångfalt högre.

Det är helt enkelt svårt för transportföretagen att hitta köpare som vill betala för ett något dyrare drivmedel om de inte har en slutkund som är beredd att betala för det. Dessutom finns det i dagsläget inga som helst styrmedel från statligt håll för att öka andelen biodrivmedel i Sveriges transportflotta.

Början till lösningen på problemet med transporternas miljöpåverkan är inte att ytterligare en vända diskutera vilken lösning som är den allra bästa, utan att se till att de mycket bra lösningar som finns faktiskt börjar användas. Det måste till en verklig omställning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.

Trafikverket framhåller att det krävs en samhällsomställning där vi är mindre beroende av enskild biltrafik för att uppnå de uppsatta miljömålen. DN:s undersökning visar dock att det inte är privatbilismen som är boven i dramat utan transportsektorn: ”De tunga lastbilarna har ökat sina utsläpp med 36 procent och de lätta med hela 82 procent sedan 1990”, skriver DN. Det innebär att sammantaget släppte tunga och lätta lastbilar ut drygt sex miljoner ton koldioxid under förra året.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu öppnar världens första publika tankstation för ED95 – i Stockholm

Tankstationen, som öppnar nu på torsdag, är avsedd för tung trafik och här kommer lastbilar att kunna tanka ED95, ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer.  Det är stora nyheter att Stockholm blir först med en publik tankstation för ED95 och det är oerhört glädjande att OKQ8, som en av Sveriges största drivmedelsföretag, satsar på ED95 och banar väg för en ny typ av hållbar transportindustri.

Stockholm har haft en positiv utveckling gällande miljöbilar men när det kommer till de tunga lastbilarna har inte lika mycket gjorts. Tung transportindustri i Stockholm utgör 5-10 procent av trafiken men står för en långt större andel av utsläppen. Anläggningen är därför det första steget i en vision om utvecklingen av en ny svensk infrastruktur av tankställen för hållbara lastbilstransporter som kör på ED95 och andra biobränslen.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Mer etanol och mindre bensin enligt SPI

Igår kom Svenska Petroleuminstitutets månatliga försäljningssiffror för drivmedel – DN rapporterar här.

Till glädje för klimatet så har bensinförsäljningen minskat under den senaste tiden. Jämfört med samma månad förra året är den 11 procent lägre och sett över årets första fyra månader är minskningen 7 procent.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014