EU-kommissionen: Inga fossilbränsledrivna fordon i europeiska städer år 2050

Vi har hittat en intressant nyhet om EU:s planer för att sänka utsläppen av växthusgaser. På måndag (2011-03-28) publicerar Europeiska Kommissionen ett white paper med en transportplan för EU. Redan nu har EurActiv tagit del av planen som innehåller nya långsiktiga målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra miljön i städer. Idag kommer en fjärdedel av EU:s koldioxidutsläpp från transporter och transportsektorn står för hela 73 procent av all oljeförbrukning inom EU.

Transportplanen innehåller åtgärder för att halvera användningen av bensin- och dieseldrivna fordon i stadsmiljö i EU år 2030, för att slutligen år 2050 ha fasat ut dem helt från urbana miljöer. Detta är delmål för att uppnå det tidigare uppsatta mer övergripande målet att sänka koldioxidutsläppen från transporter med 60 procent till år 2050.

Planerade åtgärder för att lyckas med det här är bland annat skatter, främjandet av alternativa transportsystem och upprättande av en effektiv infrastruktur för olika sorters miljöbilar. Läs mer på EurActivs sida.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu öppnar världens första publika tankstation för ED95 – i Stockholm

Tankstationen, som öppnar nu på torsdag, är avsedd för tung trafik och här kommer lastbilar att kunna tanka ED95, ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer.  Det är stora nyheter att Stockholm blir först med en publik tankstation för ED95 och det är oerhört glädjande att OKQ8, som en av Sveriges största drivmedelsföretag, satsar på ED95 och banar väg för en ny typ av hållbar transportindustri.

Stockholm har haft en positiv utveckling gällande miljöbilar men när det kommer till de tunga lastbilarna har inte lika mycket gjorts. Tung transportindustri i Stockholm utgör 5-10 procent av trafiken men står för en långt större andel av utsläppen. Anläggningen är därför det första steget i en vision om utvecklingen av en ny svensk infrastruktur av tankställen för hållbara lastbilstransporter som kör på ED95 och andra biobränslen.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014