EuropaBio European Annociation for Bioindustries

EuropaBio står för the European Association for Bioindustries och är en organisation som arbetar för att främja bioteknikindustrin i Europa. Organisationen har bland annat ett samarbete för frågor rörande lignocellulosabaserad etanol inom EU.

Medlemmar i organisationen är aktörer inom forskning, utveckling, produktion och kommersialisering av biotekniska produkter och processer.

European Annociation for Bioindustries

EuropaBios webbplats

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare