Processum framtiden bioraffinaderi

Domsjö utvecklingsområde har växt fram som navet för ett kluster av företag inom olika delar av processindustrin. SEKAB är ett av de företagen. Tillsammans med andra aktörer inom kemiområdet, kommunen och länsstyrelsen utgör vi intressebolaget Processum.

Processum kallas även Framtidens Bioraffinaderi. Huvudsakliga arbetsområden är forskningssamordning, affärsutveckling och marknadsföring. Idén med Processum är att utveckla nya produkter i ett bioraffinaderikoncept. Samarbetet sker i projekt och genom regional närvaro som en industriell part.

Processum har skapats för att hjälpa medlemmarna att samverka för att få större genomslag och synergieffekter av sin verksamhet. En av Processums arbetsuppgifter är att utveckla befintliga företag och verka för tillkomsten av nya företag med inriktning på processkemi, processteknik och processtyrning. Gemensamt är viljan att tillvarata och förädla den enorma förnybara naturresursen skogen. Genom innovativa lösningar vill Processums medlemmar bidra till en hållbar utveckling och ett grönare samhälle.

Medlemmar: AkzoNobel, Brux, Domsjö, Eurocon, Holmen Skog, Innovationsbron, Metso Power, MoRe Research, M-real, Ragn-Sells, SEKAB, Sveaskog, Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi.

Processum

Processums webbplats

Framtidens bioraffinaderi (PDF)

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare