Svebio

Svebio är en ideell intresseorganisation som arbetar för att främja utveckling och användning av bioenergi i ett hållbart samhälle, både i Sverige och på en global arena. Organisationen är en samlande kraft och en naturlig mötesplats i bioenergibranschen för företag och enskilda medlemmar.

Medlemsföretagen täcker in hela produktionskedjan inom bioenergiområdet. Från råvaror, över transport- och handelsföretag, via förädlingsverk som pelletsfabriker och biodrivmedelsproducenter till slutanvändare av bioenergi i värmeverk och i industrier. Gemensamt är att alla medlemmar verkar för utveckling av bioenergi.

Svebio

Svebios webbplats

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare