unica The Brazilian Sugarcane Industry Association

The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) är Brasiliens största samlingsorganisation för socker-, etanol- och bioelektricitetsproducenter. UNICA:s medlemmar står för mer än 50 procent av all etanol som produceras i Brasilien och 60 procent av all sockerrörs produktion i världen.

Organisationens agerar både nationellt och på den internationella arenan. Det främsta syftet är att stärka den brasilianska sockerrörs industrins ställning som en modern leverantör av etanol, socker och förnybar elektricitet med fokus på hållbar utveckling. Samtidigt vill UNICA stärka bilden av etanol som ett rent förnybart drivmedel.

SEKAB samarbetade med UNICA inom initiativet Verifierat hållbar etanol

UNICA

UNICA:s webbplats

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare