HÅLLBARHET

– Resurser som räcker nu och i framtiden

Vår befolkning växer explosionsartat men jordens tillgångar växer inte med oss, de snarare minskar.
Det är därför vi gör det vi gör, förser industri och samhälle med långsiktigt hållbara kemikalieprodukter och biodrivmedel.

Här kan du läsa om vad vi gjort, vad vi gör idag och våra framtida utmaningar i ett dokument