E85 – så fick Sverige mest biodrivmedel i Europa

Att introducera ett nytt drivmedel är ingen lätt sak. Ingen vill köpa en bil förrän det går att tanka den och ingen vill sätta upp en pump förrän det finns kunder. Ändå blev E85 ett etablerat drivmedel i Sverige på bara något tiotal år och SEKAB var en av de stora drivkrafterna bakom processen.

E85Sverige har bättre tillgänglighet för biodrivmedel än nästan alla andra länder, främst tack vare vår breda satsning på E85. Idag är etanol ett etablerat alternativ till bensin och ökande oljepriser gör bränsleflexibla bilar alltmer lönsamma.

Berättelsen om E85 i Sverige börjar 1994, när Örnsköldsviks kommun, Stiftelsen Svensk Etanolutveckling SSEU (sedermera BAFF) och SEKAB importerade tre Ford Taurus FlexiFuel till Örnsköldsvik. Bilarna tankades till en början direkt vid SEKABs anläggning i Örnsköldsvik.

E85 fanns sedan tidigare i USA och i Brasilien körde man på en blandning av 95 % etanol och 5 % vatten för anpassade bilar. E85 kom 2003, men då var etanol inte ett verktyg mot klimatutsläpp – snarare handlade det om att minska sitt beroende av importerad olja.

Fler etanolbilar gav fler pumpstationer
med E85

Ytterligare 50 bilar importerades och inom kort var antalet 350. SEKAB och BAFF var drivande genom hela arbetet och var under lång tid ute och informerade och engagerade företrädare för företag, organisationer och offentlig sektor. Det var ett enormt arbete som genomfördes med små medel och stort engagemang. När etanolbilarna började bli många erbjöds också E85 på allt fler bensinstationer.

En utmaning som gav resultat

En viktig del i genomslaget för arbetet för att öka mängden bränsleflexibla bilar var en utmaning som gavs till kommuner och företag runt om i Sverige: Lyckades de ordna ett underlag på tio flexifuelbilar, på en ort, så skulle OKQ8 och SEKAB se till att det gick att tanka dem på en lokal bensinmack. Det var 23 tankställen efter Taurus epoken. Det var först efter att Ford Focus kom som det tog fart. En viktig del i det var att kommunerna, landstingen m.fl. ställde krav i samband med upphandling av flexifuel-bilar att även kunna tanka E85. Satsningen fick stort genomslag och etanolbilar började bli vanliga på gatorna. År 2011 fanns 1740 pumpar och 222 000 etanolbilar på gatorna.

Pumplagen gav fler bensinstationer med förnybara drivmedel

Den så kallade pumplagen som trädde i kraft 2005 ledde också till att möjligheten att tanka E85 blev större. Det är en lag som kräver att alla bensinstationer som säljer mer än en viss mängd bensin och diesel också måste leverera ett förnybart drivmedel. Lagen har fått kritik för att den skall ha tvingat tankstationer att stänga, men utvärderingar visar att den så kallade mackdöden haft andra orsaker.

SEKAB levererade E85 till Sverige

Länge levererade SEKAB huvuddelen av den E85 som såldes på de svenska bensinmackarna. SEKAB var den aktör som hade de rätta kontakterna inom både produktion och distribution. När marknaden mognade blev det naturligt att drivmedelsbolagen själva gradvis tog över inköp och produktion. Idag levererar SEKAB ingen E85, utan fokuserar på etanol för låginblandning, ED95 för tunga transportfordon och gröna kemikalieprodukter.

I Sverige är etanolen hållbar

Den E85 som SEKAB levererat genom åren har alltid levt upp till de höga hållbarhetskrav som Energimyndigheten ställer sedan 1 februari 2012 och EU:s hållbarhetsregler, men lever nästan alltid upp till väsentligt högre krav.

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Ja tack!

 • Brasiliansk etanol

  Brasiliansk etanol

  brazilian-sugercane

  Ladda ner en pdf här