Verifierat hållbar etanol – för hållbarhet genom hela produktionen

Eftersom det inte fanns några kriterier för hållbara biodrivmedel utarbetade SEKAB egna hållbarhetskriterier. Resultatet blev initiativet ”Verifierat Hållbar Etanol” som kunde lanseras 2008. De strikta kriterierna garanterade klimat- och miljönytta genom hela produktionskedjan.

Verifierat hållbar etanol
När E85 blev ett vanligt drivmedel i Sverige uppstod en debatt om etanol där både klimatnytta och arbetarskydd på sockerrörsodlingar i Brasilien ifrågasattes. Samtidigt jämförde många den etanol som används i Sverige med gammal produktionsteknik för spannmålsetanol där naturgas oftast nyttjas som energikälla, vilket ger sämre klimategenskaper. Etanolen började tappa i trovärdighet och SEKAB såg att det behövdes verifiering från en tredje part av den etanol vi importerade. Eftersom lagstiftning skulle ta lång tid tog vi själva fram en process för att verifiera etanolen utifrån såväl miljö- och hållbarhetssynpunkt som ur ett socialt och etiskt perspektiv.

SEKAB skapade egen verifikationsprocess

I samarbete med ett antal etanolproducenter i São Pauloområdet i Brasilien inledde SEKAB 2007 ett jätteprojekt med målet att ta fram en verifikations-process. Periodvis arbetade flera personer heltid med projektet som skulle göra det möjligt att garantera att etanolen var hållbart producerad.

Resultatet syntes 2008, när SEKAB efter ett och ett halvt års arbete lanserade initiativet Verifierat hållbar etanol om gjorde det möjligt att följa produktionen hela vägen från sockerrörsfältet till pumpstationen i Sverige.

Ett av de stora målen med initiativet Verifierat hållbar etanol var att driva fram internationella regelverk för hållbara drivmedel. De första lagkraven på biodrivmedel som används i Sverige kom i februari 2012. SEKAB låg redan långt framme i hållbarhetsarbetet och fanns självfallet bland de fyra första som fick Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. I dag finns det 7 EU-godkända certifieringssystem som vi förhåller oss till och arbetar efter.

Satsningen gav internationellt pris för hållbar etanol

Vid världskonferensen ”Green Power” i Bryssel 2009 tilldelades SEKAB ”Sustainable bioethanol Award” för arbetet med hållbar etanol. En oberoende jury med sju internationella forskare och vetenskapsmän svarade för urvalet där SEKAB vann i hård konkurrens.

Hållbarhetskriterier för Verifierat hållbar etanol

 • Nolltolerans för barnarbete
 • Minst 85 % reduktion av fossil koldioxid jämfört med bensin
 • Minst 30 % mekaniserad skörd idag samt en plan för ökning av mekaniseringsgraden till 100 % år 2014
 • Nolltolerans för avverkning av regnskog
 • Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linje med FN:s riktlinjer
 • Ekologisk hänsyn i enlighet med UNICA:s miljöinitiativ
 • Kontinuerlig kontroll av att kriterierna uppfylls

Varför Verifierat hållbar etanol?

 • Att fysiskt garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol.
 • Att i nära samarbete med brasilianska sockerrörsindustrin öka utbudet av verifierat hållbar etanol.
 • Att påverka andra länder i Europa att ta fram system för kvalitet och hållbarhetssäkring.
 • Att påskynda ett internationellt regelverk för hållbara biodrivmedel.
 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Ja tack!

 • Brasiliansk etanol

  Brasiliansk etanol

  brazilian-sugercane

  Ladda ner en pdf här