Är du kund, leverantör eller intresserad av vår bioraffinaderi-teknologi?

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer du kan ta kontakt med.

Till höger på sidan finns nedladdningsbara specifikationsblad för våra kemikalieprodukter och informationsmaterial om ED95.

Acetaldehyd, Etylacetat och Ättiksyra

Mikael Jonsson

Mikael Jonsson

Affärsområdeschef Kemi

Mikael.Jonsson@sekab.com

0660-793 23 | 070-657 16 56

Eva Nilsson Ihme

Eva Nilsson Ihme

Säljansvarig

Eva.Ihme@sekab.com

0660-793 25 | 070-287 85 95

Daniela Raupach

Daniela Raupach

Kundstöd

Daniela.Raupach@sekab.com

0660-793 26

Teknisk etanol, Thermol och Spolarvätska

Ulrika Sondell

Ulrika Sondell

Affärsområdeschef Förädlad bioetanol

Ulrika.Sondell@sekab.com

0660-793 20 | 070-212 30 28

Defualt

Johanna Johansson

Säljansvarig (Föräldraledig)

Johanna.Johansson@sekab.com

0660-793 21 | 072-544 05 79

Biodrivmedel

Sofie Indevall

Sofie Indevall

Affärsområdeschef Biodrivmedel

Sofie.Indevall@sekab.com

0660-793 14 | 070-649 88 69

Lena Nordgren

Lena Nordgren

Biodrivmedelsexpert

Lena.Nordgren@sekab.com

0660-793 16 | 070-589 64 41

Sofia Winternell

Sofia Winternell

Affärsutvecklare

sofia.winternell@sekab.com

0660 793 17 | 070-694 53 50

Bioraffinaderiteknologi

Thore Lindgren

Thore Lindgren

Affärsområdeschef Bioraffinaderi

Thore.Lindgren@sekab.com

0660-794 71 | 070-206 07 72

Jonas Markusson

Jonas Markusson

Ansvarig Innovation och produktutveckling

Jonas.Markusson@sekab.com

0660-794 74 | 070-644 09 96

Marlene Mörtsell

Marlene Mörtsell

Utvecklingsingenjör

Marlene.Moertsell@sekab.com

0660-794 75 | 070-615 50 71

Patrik Wennberg

Patrik Wennberg

Utvecklingsingenjör

Patrik.Wennberg@sekab.com

0660-794 79 | 072-240 11 47

Monica Normark

Monica Normark

Projektledare och Utvecklingsingenjör, PhD

Monica.Normark@sekab.com

0660-794 80 | 072-230 14 86

Anders Sjoblom

Anders Sjöblom

Driftchef BDP

Anders.Sjoblom@sekab.com

0660-794 76 | 070-566 07 74

Strategisk marknads- och affärsutveckling

Ylwa Alwarsdotter

Ylwa Alwarsdotter

SENIOR VICE VD Strategisk marknadsutvecklare

Ylwa.Alwarsdotter@sekab.com

0660-793 03 | 070-398 03 02

Thore Lindgren

Thore Lindgren

Affärsområdeschef Bioraffinaderi

Thore.Lindgren@sekab.com

0660-794 71 | 070-206 07 72

Inköp & Logistik

Bertil Westman

Bertil Westman

Chef Inköp & Logistik

Bertil.Westman@sekab.com

0660-793 33 | 070-624 55 12

Robert Nordin

Robert Nordin

STRATEGISK INKÖPARE RÅVAROR

Robert.Nordin@sekab.com

0660-793 36 | 070-228 94 96

Carina Carbring

Carina Carbring

STRATEGISK INKÖPARE SERVICE MATERIAL FASTIGHET

Carina.Carbring@sekab.com

0660-793 34 | 070-304 13 11

Karin Vedberg

Karin Vedberg

Strategisk inköpare logistik och projekt

Karin.Vedberg@sekab.com

0660-793 37

Marknadskommunikation

Ulrika Sondell

Kristina Nilsson

Marknadskommunikationschef

Kristina.Nilssonn@sekab.com

0660-793 71 | 070-274 99 01

 • Kontakta oss

  0660 – 793 00
  info@sekab.com

 • Kontakta oss för beställningar

  Förädlad Bioetanol
  eller Biodrivmedel:

  order@sekab.com
  Tel: 0660-793 10

  Acetaldehyd
  acetaldehyd@sekab.com
  Tel: 0660-793 38

  Etylacetat & Ättiksyra
  etacorder@sekab.com
  Tel: 0660-793 26

 • Produktspecifikation

  kemi

  Acetaldehyd
  Etylacetat
  Spolarvätska
  Teknisk etanol 95%
  Thermol
  Ättiksyra

 • Produktinformation

  ED95

  Säkerhetsaspekter för ED95
  Frågor och svar om etanol
  Hållbarhetsbesked

 • Produktblad 2

  SEKAB Produktblad

  Acetaldehyd 
  Etylacetat
  Premium Pure Spolarvätska
  Premium Pure Thermol
  Premium Pure Teknisk Etanol 95%