Ring oss, maila oss, skicka ett brev eller kom förbi på en kopp kaffe

Du hittar oss i Örnsköldsviks Bioraffinaderi på Hörneborgsvägen 12.
Stora epostlådan har info@sekab.com, vår växel har 0660-79300 och post skickar du till SEKAB, Box 286, 891 26 Örnsköldsvik.

Eller sök rätt på någon av oss här nedan, som passar ditt ärende:

Acetaldehyd, Etylacetat och Ättiksyra

Mikael Jonsson

Mikael Jonsson

Säljansvarig

Mikael.Jonsson@sekab.com

0660-793 23 | 070-657 16 56

Eva Nilsson Ihme

Eva Nilsson Ihme

Säljansvarig

Eva.Ihme@sekab.com

0660-793 25 | 070-287 85 95

Daniela Raupach

Daniela Raupach

Säljsupport

Daniela.Raupach@sekab.com

0660-793 26

Teknisk etanol, Thermol och Spolarvätska

Ulrika Sondell

Ulrika Sondell

Säljansvarig

Ulrika.Sondell@sekab.com

0660-793 20 | 070-212 30 28

Defualt

Johanna Johansson

Säljsupport

Johanna.Johansson@sekab.com

0660-793 27 | 070-227 73 94

Biodrivmedel och låginblandning

Sofia Winternell

Sofia Winternell

Affärsutvecklare

sofia.winternell@sekab.com

0660 793 17 | 070-694 53 50

Lena Nordgren

Lena Nordgren

Biodrivmedelsexpert

Lena.Nordgren@sekab.com

0660-793 16 | 070-589 64 41

Ulrika Sondell

Ulrika Sondell

Försäljningschef

Ulrika.Sondell@sekab.com

0660-793 20 | 070-212 30 28

Bioraffinaderiteknologi

Monica Normark

Monica Normark

Tf Affärsområdeschef Bioraffinaderi

Monica.Normark@sekab.com

0660-794 80 | 070-230 14 86

Jonas Markusson

Jonas Markusson

Ansvarig Innovation och produktutveckling

Jonas.Markusson@sekab.com

0660-794 74 | 070-644 09 96

Marlene Mörtsell

Marlene Mörtsell

Utvecklingsingenjör

Marlene.Moertsell@sekab.com

0660-794 75 | 070-615 50 71

Patrik Wennberg

Patrik Wennberg

Utvecklingsingenjör

Patrik.Wennberg@sekab.com

0660-794 79 | 072-240 11 47

Anders Sjoblom

Anders Sjöblom

Driftchef BDP

Anders.Sjoblom@sekab.com

0660-794 76 | 070-566 07 74

Adnan Cavka

Adnan Cavka

Utvecklingsingenjör

adnan.cavka@sekab.com

073-935 05 69

Karin Boström

Karin Boström

Processingenjör

karin.bostrom@sekab.com

0660-794 72 | 070-237 57 56

Strategisk marknads- och affärsutveckling

Sofie Indevall

Sofie Indevall

Marknadschef

sofie.indevall@sekab.com

0660-79314 | 070-649 88 69

Ylwa Alwarsdotter

Ylwa Alwarsdotter

Vice VD och Strategisk affärssutvecklare

Ylwa.Alwarsdotter@sekab.com

0660-793 03 | 070-398 03 02

Monica Normark

Monica Normark

Tf Affärsområdeschef Bioraffinaderi

Monica.Normark@sekab.com

0660-794 80 | 070-230 14 86

Inköp & Logistik

Bertil Westman

Bertil Westman

Chef Inköp & Logistik

Bertil.Westman@sekab.com

0660-793 33

Robert Nordin

Robert Nordin

INKÖPARE RÅVAROR

Robert.Nordin@sekab.com

0660-793 36

Carina Carbring

Carina Carbring

INKÖPARE SERVICE MATERIAL FASTIGHET

Carina.Carbring@sekab.com

0660-793 34

Karin Vedberg

Karin Vedberg

Inköpare logistik och projekt

Karin.Vedberg@sekab.com

0660-793 37

PR och kommunikation

Ulrika Sondell

Kristina Nilsson

Marknadskommunikationschef

Kristina.Nilsson@sekab.com

0660-793 71 | 070-274 99 01

 • Kontakta oss

  0660 – 793 00
  info@sekab.com

 • Kontakta oss för beställningar

  order@sekab.com
  Tel: 0660-793 10

  Acetaldehyd
  acetaldehyd@sekab.com
  Tel: 0660-793 38

 • Produktspecifikation

  kemi

  Acetaldehyd
  Etylacetat
  Spolarvätska
  Teknisk etanol 95%
  Thermol
  Ättiksyra

 • Produktinformation

  ED95

  Säkerhetsaspekter för ED95
  Frågor och svar om etanol
  Hållbarhetsbesked

 • Produktblad 2

  SEKAB Produktblad

  Acetaldehyd 
  Etylacetat
  Premium Pure Spolarvätska
  Premium Pure Thermol
  Premium Pure Teknisk Etanol 95%