Frågor & svar om försäljningen av Bioagra

Varför säljer SEKAB sin del av fabriken i Polen?

Verksamheten vid anläggningen i Polen ligger inte längre i linje med SEKAB:s affärsstrategi. Därför har vi flera år planerat att sälja fabriken vid rätt tillfälle. Vi vill fokusera på vår verksamhet i Sverige och på att öka lönsamhet och tillväxt här.

Varför sker försäljningen nu?

Vi har i flera år planerat att sälja vår andel av Bioagra, men har väntat på rätt tillfälle. Vi bedömer att det rätta tillfället är nu och har förhandlat fram ett försäljningsavtal som vi är nöjda med.

Vem köper SEKAB:s andel av anläggningen?

Det är tre företag inom den familjeägda polska koncernen BZK Group som köper Bioagra. Företag inom samma koncern har varit med att bygga upp anläggningen från starten och kontrollerar sedan tidigare 51 procent av aktierna i Bioagra.

Vad produceras i Bioagras anläggning i Polen?

I fabriken produceras etanol med majs som råvara, samt majsolja och djurfoder. Etanolen från anläggningen används främst för låginblandning i bensin. Fabrikens produkter säljs i huvudsak i Polen.

Hur mycket har SEKAB investerat i den polska anläggningen och hur mycket betalar köparna?

SEKAB investerade 173 miljoner kronor i Bioagra när vi gick in som ägare i företaget 2005. Köparna betalar i dag 233 miljoner kronor för SEKAB:s andel av företaget. Utöver detta har SEKAB haft ett lån på 50 miljoner kronor till Bioagra mellan 2009 och 2014. Detta lån betalar Bioagra nu tillbaka till SEKAB med ränta.

Vad ska SEKAB göra med pengarna från försäljningen?

Intäkterna från försäljningen kommer att användas för att stärka SEKAB:s balansräkning. Det är positivt för SEKAB då det ökar lönsamhet och skapar möjlighet till tillväxt.

Är det här en bra affär för SEKAB?

Ja, vi bedömer att det här är en bra affär.

Gör SEKAB vinst på affären?

SEKAB investerade 173 Mkr i Bioagra och säljer samma andel för 233 Mkr. Vinsten i affären som sådan är således 60 Mkr.

Vad betyder försäljningen för SEKAB:s ägare?

Försäljningen är mycket positiv för både SEKAB och för våra ägare eftersom den stärker SEKAB:s finanser. Att vår balansräkning stärks gynnar våra ägare i form av lägre risk, bättre lönsamhet och större möjlighet till tillväxt.

Vilka är SEKAB:s ägare?

SEKAB ägs av privata EcoIndustries, Norrtull Energi och av Norrlands Etanolkraft AB (NEKAB). NEKAB ägs i sin tur av tre kommunala energibolag. NEKAB har kontrollerande majoritet i SEKAB.

Får SEKAB:s ägare tillbaka pengarna som har investerats i Bioagra?

Affären betyder inte att pengar betalas tillbaka till ägarna direkt, men tack vare intäkterna från försäljningen stärks SEKAB:s balansräkning, vilket är positivt för ägarna.

Tack vare starkare balansräkning ökar lönsamheten i SEKAB och tillväxtmöjligheterna. Därmed ökar också möjligheterna på lång sikt för att ägarna kan sälja sina andelar i SEKAB.

Vad betyder försäljningen för SEKAB i framtiden?

Försäljningen av Bioagra gör att vi kan fokusera fullt ut på att utveckla produktionen i Sverige och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt här. Vår målsättning är att SEKAB ska bli så lönsamt att våra ägare ska kunna få tillbaka sina satsningar i SEKAB genom att sälja sina andelar till nya ägare. Försäljningen av Bioagra är ett viktigt steg på vägen för att nå det målet.

 • Mediakontakt

  Kristina Nilsson
  Kristina Nilsson

  PR och Kommunikationsansvarig
  Telefon: +46 (0)660-793 71
  Mobil: +46 (0)70-274 99 01
  kristina.nilsson@sekab.com

 • Vår historia

  Historia SEKAB

  Läs om SEKAB:s historia»