Debattartikel

”SEKAB borde ha avstått från satsningarna i Afrika”

I dag sänds Uppdrag gransknings reportage om Örnsköldsviks kommun och SEKAB. Av förhandsinformationen att döma kommer programmet att innehålla allvarlig kritik mot SEKABs satsningar i Tanzania och Moçambique 2006-2009.

Bakgrunden till dessa investeringar var att efterfrågan på etanol snabbt ökade i början av 2000-talet. Samtidigt riskerade tillgången på råvara snabbt att bli ett stort hinder för utvecklingen. Som Sveriges enda importör av etanol startade därför SEKAB projekt i Tanzania och Moçambique i syfte att producera etanol från sockerrör. Med den efterfrågan som då fanns på etanol var satsningen fullt rimlig ur ett företagsstrategiskt perspektiv.

Med facit i hand är det dock tydligt att SEKAB hade för svag finansiering för att klara oförutsedda händelser, exempelvis den finanskris som utbröt 2008. Inte minst med tanke på att SEKAB delvis var offentligt ägt borde en starkare privat finansiering ha säkerställts innan projekten inleddes. När detta saknades borde SEKAB ha avstått från satsningarna.

När priset på E85 rasade hösten 2008 blev det viktigt att så snabbt som möjligt avveckla eller sälja bolagen i Tanzania och Moçambique. I finanskrisens spår fanns dock inga köpare att uppbringa. Att själva behålla och avveckla bolagen skulle också ha medfört stora kostnader. Bolagen såldes i det läget till företaget EcoDevelopment, där SEKABs tidigare vd Per Carstedt var och är delägare, för den symboliska summan 400 kronor samt en tilläggsköpeskilling som ger SEKAB rätt till 170 miljoner plus ränta ur eventuella framtida vinster från Afrikabolagen.

Dessa villkor beskrivs av kritiker som ofördelaktiga för SEKAB, bland annat mot bakgrund av att bolagen vid ett tidigare tillfälle uppskattats vara värda 200 miljoner. Den kritiken missar dock två förändrade omständigheter: den globala finanskrisen och det stora fallet i efterfrågan på etanol. Priset och villkoren hade inte kunnat bli bättre med en annan köpare. Detta bekräftas också av att projekten i fram till i dag inte genererat en enda krona i vinst.

Efter köpet har EcoDevelopment gjort nyemissioner där nya finansiärer har satsat pengar i verksamheten. För att möjliggöra detta har avtalet om tilläggsköpeskilling skrivits om så att de nya finansiärerna får del av eventuella vinster innan pengar betalas tillbaka till SEKAB. Detta har varit en förutsättning för fortsatt verksamhet – och därmed för att det ska finnas en möjlighet för SEKAB att någon gång få tillbaka de investerade pengarna.

Efter en omfattande omstrukturering är SEKAB i dag återigen ett traditionellt kemiföretag – med en effektiv organisation och med teknologi i framkant. Våra verksamheter är stabila, lönsamma och bidrar starkt till en klimatmässigt hållbar utveckling.

Vår målsättning är att bolaget ska bli så lönsamt att nuvarande ägare, däribland Örnsköldsviks kommun, kan sälja sina andelar till privata investerare. Med nytt kapital finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt, exempelvis genom att bygga ut kapaciteten för att tillverka gröna kemiprodukter här i Örnsköldsvik. Det är den framtiden vi riktar våra blickar mot nu.

Anders Fredriksson, vd SEKAB

 • Mediakontakt

  Kristina Nilsson
  Kristina Nilsson

  PR och Kommunikationsansvarig
  Telefon: +46 (0)660-793 71
  Mobil: +46 (0)70-274 99 01
  kristina.nilsson@sekab.com

 • Frågor och svar
  om SEKAB:s utlandssatsningar

  Läs frågor och svar här»

 • Vår historia

  Historia SEKAB

  Läs om SEKAB:s historia»