SEKAB ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE ETANOLAKTÖRER

I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.

 
I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.

OM SEKAB

Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med förnybar energi. SEKAB är ett svenskt kemi- och etanolföretag som är ledande i Europa och en del av Örnsköldsviks bioraffinaderi. Vi vill bidra till att minska beroendet av fossila råvaror. Vårt mål är att minska beroendet av fossila råvaror och bränslen.

SEKAB utvecklar teknik och bedriver forskning för att framställa kommersiella etanolprodukter av cellulosa, samt förädlar etanol till förnybara drivmedel och gröna kemikalier. I vår produktion används endast förnybar energi.

I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter. De första dropparna etanol producerades i regionen redan 1909 så det är med över hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generation hållbar bioetanol och innovativa lösningar inom grön kemi.

Etanol till biodrivmedel och gröna kemikalier

I vår Kemianläggning förädlar vi etanol till biodrivmedel och olika kemikalieprodukter. Produkter som i slutändan blir till sådant många använder i sin vardag. Spolarvätska, ättika, vattenbaserade färger, läkemedel, parfymer, rengöringsprodukter, lacker och bläck är några exempel på slutresultatet av vår kemi. Allt som oftast tillverkas av olja kan med stor klimatnytta istället produceras av förnybart framställd etanol.

Vårt drivmedel ED95 är utvecklat för modifierade dieselmotorer och där 95 procent av drivmedlet är bioetanol. ED95 ger både bra energieffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Vi har sedan starten varit pionjärer när det gäller biodrivmedel. SEKAB utvecklade och drev E85-marknaden i Sverige. Inget annat land i Europa har genomfört så stora och konsekventa satsningar på att göra biodrivmedel åtkomliga för alla. I dag har bränsleproducenterna själva tagit över E85 marknaden och SEKAB fortsätter utveckla marknaden för ED95.

Unik teknik för framställning av cellulosaetanol

I demostrationsanläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi drivit framgångsrik forskning och utvecklat kommersiella tekniker för att bland annat kunna producera andra generationens cellulosaetanol av många sorters råvaror, bland annat träflis, halm och bagasse.

SEKABs teknologiplattform CelluAPP®  tillhör de fem främsta i världen och vi är för tillfället involverade i ett flertal pilotstudier med företag över hela världen.  Med vår hjälp undersöker de potentialen hos olika typer av biprodukter som till stor del består av cellulosa.

Styrkan i att vara många

Vår stora styrka är just vår hemmaplan Domsjö. Här finns Domsjö utvecklingsområde som är ett avancerat bioraffinaderi, även kallat Framtidens Bioraffinaderi. På den här arenan samverkar vi och andra företag inom processindustrin med universitet och samhället i Umeå- och Örnsköldsviksregionen för att ta tillvara vår norrländska naturresurs skogen på bästa sätt. Tillsammans vill vi göra mer av trädet.

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Upptäck

  våra finaste produkter

  Premium

  Läs mer om våra hållbara produkter här

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Vem är SEKAB?

  Läs broschyren om SEKAB»