BioFuel Region

BioFuel Region är en regional organisation som stöder introduktionen av biodrivmedel i västra Norrland.

Organisationen arbetar för en snabbare och smidigare samhällsomställning till förnybara biodrivmedel och är ett samarbete mellan kommuner, företag, länsstyrelser, landsting och universitet i Västernorrlands och Västerbottens län.

SEKAB är en av initiativtagarna till BioFuel Region och stödjer arbetet både ekonomiskt och med olika typer av engagemang.

BioFuel Region

BioFuel Regions webbplats

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete