KOMTEK

KOMTEK är ett kommunalt teknik – och entreprenörscentrum där Tekniska Museet är nationell koórdinator.

Genom att samarbeta och stödja KOMTEKs verksamhet vill SEKAB väcka intresset för kemi och teknik hos barn- och ungdomar, framtidens ingenjörer, innovatörer och kemister.

KOMTEK

Mer om Komtek i Örnsköldsvik

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete