Svebio

Svebio är en ideell intresseorganisation som arbetar för att främja utveckling och användning av bioenergi i ett hållbart samhälle, både i Sverige och på en global arena. Organisationen är en samlande kraft och en naturlig mötesplats i bioenergibranschen för företag och enskilda medlemmar.

Medlemsföretagen täcker in hela produktionskedjan inom bioenergiområdet. Från råvaror, över transport- och handelsföretag, via förädlingsverk som pelletsfabriker och biodrivmedelsproducenter till slutanvändare av bioenergi i värmeverk och i industrier. Gemensamt är att alla medlemmar verkar för utveckling av bioenergi.

Svebio

Svebios webbplats

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete