Taurus Energy

SEKAB och Taurus Energy har ett gemensamt forsknings- och utvecklingssamarbete kring processer för att utvinna etanol ur cellulosa, främst utveckling av pentosjäsande jäststammar.

I SEKABs demonstrationsanläggning, har vi i flera omgångar testat Taurus Energys specialutvecklade jäststammar som jäser sockerarter som är vanliga i cellulosa. Att jäsa dessa sockerarter till alkohol är en viktig del i arbetet för att skapa en kommersiell process för tillverkning av cellulosaetanol. Tillsammans har SEKAB och Taurus Energy kunnat visa att jäststammarna fungerar i industriell skala.

Taurus Energy
Taurus Energys webbplats.

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete