En pålitlig leverantör

SEKAB har goda förutsättningar för transport. Från Örnsköldsvik bedriver vi både import och export i stor skala, både land- och vattenvägen.

 • Lång erfarenhet av transporter på vatten, väg och järnväg

worldmap_sekab_with_supplychain

Järnväg – det mest klimatvänliga alternativet

Järnväg är en av de mest klimatvänliga metoderna att transportera gods. Direkt från vår anläggning lastar vi kontinuerligt järnvägsvagnar som går ut i Sverige och Europa. Vissa av våra produkter kan enbart transporteras via järnväg på grund av speciella krav på en skyddande atmosfär i tankarna.

Hamnar – sjötransport året runt

SEKAB har tillgång till två hamnar – dels hamnen i Alfredshem som ligger i direkt anslutning till produktionsanläggningen, dels en djuphamn i Järved på andra sidan fjärden. Tack vare det stora djupet kan denna hamn angöras av tunga oceangående lastfartyg för att lasta och lossa råvaror och produkter. Fartygstrafik anlöper och avseglar oberoende av isförhållanden.

Vägtransport – det flexibla alternativet

SEKAB har en mycket väl fungerande logistik med vägtransporter. Vi är flexibla och kan leverera enligt kundernas önskemål.

Lager – flexibla lagringsutrymmen

SEKABs lagringskapacitet för råvaror och färdiga produkter i Örnsköldsvik uppgår till 70 000 kubikmeter.

 • Kontaktpersoner

  Johanna Johansson
  Säljsupport
  Telefon 0660-793 27
  Johanna.Johansson@sekab.com

  Frej Ågren
  Frej Ågren
  Transportplanerare, Fartyg och järnväg
  Telefon 0660-793 38
  Frej.Agren@sekab.com

  Daniela Rupach
  Daniela Rupach
  Säljsupport
  Telefon 0660-793 26
  Daniela.Raupach@sekab.com