Energimyndigheten skriver i ett pressmeddelande att de satsar 80 miljoner kronor på ett forskningsprogram kallat Energieffektiva vägfordon.

Pengarna kommer bland annat att gå till forskning om energieffektiva förbränningsmotorer för förnybara och fossila bränslen, men även till projekt om aerodynamik och lättvikt och andra tekniker för att minska bränsleförbrukning.

När det gäller fordon är inte förnybar energi eller eldrift den enda lösningen, minst lika viktigt är att sänka energiförbrukningen. I debatten om biodrivmedel har det ofta framhållits att fordonen inte riktigt följt med när de nya drivmedlen dykt upp på marknaden. När oljan varit så billig som den varit har behovet av energisnåla fordon varit litet, men under en period har nu bränsleförbrukningen i nya bilar börjat sjunka på allvar och förhoppningsvis kommer Energimyndighetens satsning både leda fram till ny nyttig teknik och till att stärka viktiga forskningsområden på svenska högskolor och universitet.