I ett tidigare inlägg nämnde jag att E85 bäst fungerar som en brygga till fordon som körs på E100, det vill säga ett 100-procentigt etanoldrivmedel. Varför? Är inte E85 bra? Jo, visst. Rätt tillverkad etanol ger stora klimatvinster. Problemet är att den används i motorer som är optimerade för bensindrift och som ger sämre energieffektivitet.

Det kostar pengar och tar tid för fordonstillverkarna att ta fram etanolanpassade motorer. Därför blev lösningen på kort sikt ett bränsle som kräver små anpassningar av motorerna. Här har E85 spelat en viktig roll, inte minst för att lansera biobränslen för breda samhällslager. Utvecklingen måste dock gå vidare.

Fördelen med E100 är att ren etanol möjliggör en motor som är vida mer energieffektiv än en ottomotor som körs på bensin. Man utnyttjar helt enkelt det mycket höga oktantalet i den rena etanolen (cirka 115).

Här kan man till exempel nämna SAAB:s konceptbil Bio Power 100, vars tvåliters turbomotor ger 150 hästkrafter på bensin, men på etanol hela 300 hästkrafter. Det är roligt för den som gillar kraft, men visar kanske ännu bättre potentialen som finns i bränslet. Man han helt enkelt bygga mindre, energisnålare motorer – så kallad Downsizing.

Infrastruktur för distribution finns redan. Det är enkelt att byta E85 mot E100 på tankstationerna och installera pumpar med blandfunktion, vilket många av dagens pumpar redan har. Etanolen blandas med vanlig 95-oktanig bensin efter kundens önskemål.
Hur ska vi lösa kallstarterna, kanske någon invänder? Kallstarter på etanol är ett problem med traditionell teknik i vårt kalla klimat. Idag finns det emellertid fordon som är optimerade för E100 och som har kallstartsenheter som gör att de fungerar i vårt kalla klimat.

Tekniken finns redan på den brasilianska marknaden och kan enkelt överföras till Sverige. Bland annat har Bosch tagit fram sin teknik Flex-Start, som förvärmer etanolen – den finns på Volkswagen Polo Flex – men det finns även andra lösningar. En har använts av bland andra Volvo och innebär att en liten extratank med bensin hjälper motorn vid kallstarter. I Brasilien ser vi den tekniken på Kia Soul Flex, som uppger att man kunnat öka energieffektiviteten med 44 procent genom motoroptimering.

Frågan är varför inte den europeiska bilindustrin har gått vidare med ren etanoldrift med tanke på hur stor potential den har. I Brasilien har man insett att bränslet kan utnyttjas bättre än vad vi gör nu och det är den vägen vi bör gå även här i Europa.

Vi har nu haft E85 som ett grönt alternativ till bensin i Sverige under en tid, men det räcker inte bara med att byta drivmedel. Omställningen kräver energisnålare motorer och det är här E100 kommer in. Med ett sådant projekt kan vi visa upp riktigt energisnåla och rena bilar.