Igår hade vi på SEKAB glädjen att välkomna Vänsterpartiets energipolitiske talesperson Birger Lahti på besök. Birger Lahti, som bland annat sitter med i Energikommissionen, har ett stort intresse av bioenergi och hur vi kan ta vara på vår svenska skogsråvara på ett effektivt samt hållbart sätt för att producera både produkter, fordonsbränsle och energi.

Besök Birger Lahti

Vid besöket fick han möjlighet att få en djupare förståelse för hur vi på SEKAB arbetar med cellulosabaserad råvara som plattform för att ta fram och utveckla ett flertal produkter. SEKABs Thore Lindgren och Ylwa Alwarsdotter presenterade pågående projekt och förde diskussioner kring hur vi behöver se till helheten i bioekonomi.

Jag fick möjlighet att diskutera vårt 30-åriga arbete med etanolbränslet ED95 för tunga transporter och hur behovet av långsiktiga politiska spelregler är avgörande för att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Under dagen deltog även Magnus Hallberg, VD på SP Processum, som gav en bredare bild av arbetet inom bioraffinaderiområdet i Domsjö, Örnsköldsvik.

En lyckad och givande dag, med diskussioner och medskick av vad vi ser är viktigt för Birger Lahti att ta med sig till sina kollegor i Riksdagen och Energikommissionen, avslutades med ett besök i Demoanläggningen.