I Dagens Nyheters motorbilaga den 19 juni ifrågasatte Jacques Wallner nyttan av att importera europeisk etanol från vinöverskott. Det är sant att vinetanol förekommer i Sverige, men på grund av ett för högt metanolinnehåll används den inte i E85, utan för låginblandning i bensin. Dessutom har han fel om klimatnyttan.

Det är bra att den frågan väcks, naturligtvis ska klimatnyttan granskas hos alla biodrivmedel, men för att reda ut fakta så skulle jag vilja kommentera artikeln. Det är nämligen så att EU:s vinöverskott är ett minne blott.

Tidigare fick EU-länderna jordbruksstöd från EU-kommissionen. De har ansökt om att få krisdestillera färdigt vin, vilket leder till att etanolen ur hållbarhetssynpunkt inte alls är särskilt bra – besparingen av fossila växthusgaser blir på sin höjd tio procent. Till den etanolen måste alla energiinskott från odling och produktion av det färdiga vinet räknas, vilket påverkar klimatnyttan väldigt kraftigt.

Nu har en vinreform genomförts och EU:s vinöverskott är ett minne blott. Nu utgår inte längre några subventioner för överproduktion av vin eller för destillation av vinöverskotten. Den vinetanol som nu tillverkas, och som SEKAB köper in, är tillverkad av rester från vinproduktionen.

Resterna består bland annat av den drav som blir kvar längst ned i tanken, men även av kvistar, skal, kärnor och annat. Detta fraktas över till en annan produktionsanläggning där en del blir till vinetanol, men andra biprodukter tas också till vara. Kärnorna blir oljor som kan användas till bland annat krämer, skalen förädlas till kaninfoder och kvistar som torkas och bränns i egen panna ger anläggningarna bioenergi för produktionen.

Jag skulle säga att klimatgasreduktionen från denna etanol är omkring 80 procent, om inte mer, när även biprodukter tas med i ekvationen.

Jag vill även tillägga att jag inte håller med om Wallners åsikt om att E85 är ett stickspår. Etanol är ett mycket beprövat och väl fungerande drivmedel som rätt producerat ger en mycket stor klimatnytta.

I den E85 som SEKAB producerar används brasiliansk etanol som enligt EU-kommissionens standardvärden ger en 71-procentig klimatnytta jämfört med fossila bränslen. Det är mycket. Om vi i Sverige lyckas se hur långt vi har kommit när det gäller användningen av biodrivmedel, eller av okända skäl försöker byta bana, begår vi ett stort misstag.