För många är det nog sommaren som lockar mest just nu, och den lockar mig med. Men jag ser ännu mer fram mot hösten. Att tillsammans med alla mina nya kollegor få fortsätta driva på arbetet för ett klimatneutralt samhälle och ökad användning av biodrivmedel känns otroligt inspirerande. Den här (snart) första månaden på Sekab har verkligen gett mersmak!

Jag uppskattar att byta de där orden, om gårdagens hockeymatch eller vad det nu är, med kollegorna vid kaffemaskinen. Den pågående pandemin innebär därför, även ur den aspekten, en utmaning för mig. Men många digitala, och även en del fysiska möten, med alla kloka och positiva kollegor på Sekab har fyllt mig med energi.

Det jag tänkte när jag erbjöds vd-posten på Sekab har under de här veckorna stärkts, nämligen: Sekab är ett framtidsföretag och vi har alla förutsättningar att spela en viktig roll i omställningen till en fossilfri transportsektor och ett helt klimatneutralt samhälle.

Den globala kemiindustrin är fortfarande starkt beroende av fossila råvaror och står inför en stor utmaning. Men vi på Sekab har både kunskaperna och engagemanget att hjälpa industrin och samhället att ställa om. Det gör utmaningen snarare till en möjlighet för oss.

Jag tackade ja till det här jobbet efter 23 år på AFRY, ett globalt storföretag. På AFRY har hållbarhet vuxit enormt i betydelse de senaste åren och genomsyrar i dag hela verksamheten. Och mitt engagemang för hållbarhet har stärkts minst lika mycket under den tiden.

För mig som är född och uppvuxen i Bjästa här i kommunen fyller därför det här uppdraget mig med extra stolthet. Att få jobba med omställningen, i ett lokalt företag som är viktigt för min hemort, innebär en extra dimension.

1909 producerades den första etanolen här i regionen, från resterna av den lokala skogsindustrin. Det lade grunden till dagens Sekab och 2008 blev vi först i världen med att lansera och leverera verifierat hållbar etanol.

Kemiindustrin är på många sätt sprungen ur biokemin, men har med åren blivit alltmer beroende av det fossila. Nu sker omställningen tillbaka till biokemin igen. Historien sluts och bioetanol från Örnsköldsvik i Sverige är en framtidsprodukt. Vilka möjligheter vi har!

Glad midsommar!

Mikael Fränckel, vd