Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.

Andra generationens etanol framställd av cellulosa från restprodukter inom skogsbruk eller jordbruk, exempelvis träflis, halm och bagasse, är nu redo för en fullskalig produktion. SEKAB för just nu diskussioner med potentiella investerare som vill vara med och bygga en fullskalig produktionsanläggning. Självklart har det tagit tid att utveckla den nya tekniken med dess olika processer. Att det är en tidskrävande process att utveckla ny och innovativ teknik kan väl inte komma som en överraskning för någon? Faktum är att SEKAB, och ett antal etanolproducenter, bland annat i USA, Kanada och Finland, nu står inför en kommersialisering av tekniken att utvinna etanol ur växtrester som inte används idag.

I övergången från fossila bränslen som ger stora koldioxidutsläpp, är etanol ett utmärkt alternativ. Det är inte bara vi som anser det. Den internationella nyhetssajten för allt som rör förnybar energi, Renewable Energy World, beskriver etanol som det mest effektiva biodrivmedlet. De baserar sitt inlägg i debatten på den rapporten Ethanol – the primary renewable liquid fuel som nyligen publicerades i Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Likaså hamnar tillverkare av cellulosaetanol högt på Biofules Digests lista över biodrivmedelsaktörer som står på tröskeln till genombrott under 2011.

Tyvärr finns det fortfarande aktörer som driver egna kampanjer mot etanol, med både grumliga argument och otydliga avsikter. Till exempel Aftonbladet publicerade nyligen en krönika där det hävdas att Riksrevisionen sågar etanol. Det stämmer inte. Riksrevisionen har inte granskat etanolens värde som förnyelsebart biodrivmedel. Det är inte heller deras uppgift. Riksrevisionen har undersökt hur skattebefrielsen av biodrivmedel har fungerat som styrmedel för att uppnå riksdagens klimatmål. Kritiken mot etanolen rör skattebortfallet som subventionerna på etanol har medfört, något som i huvudsak kommer från låginblandning av etanol i bensin.

Vårt samhälle måste bryta oljeberoendet och hitta alternativ till fossila bränslen som bensin och diesel. Både av klimatskäl och för att tillgången är ändlig med ett redan synbart slut. Låginblandning av etanol i bensin räcker inte. Det är skrämmande att så många fortfarande väljer att blunda för det faktumet och försöker att stoppa utvecklingen. Självklart finns det andra alternativ än etanol men dessa är i dagsläget inte lika utbyggda och väletablerade som etanolen. Så varför vill man ifrågasätta och riva ner en fungerande och etablerad struktur för ett förnybart biodrivmedel som är mycket bättre än bensin, när det ännu inte finns lika väl utbyggda alternativ? Samhället behöver alla lösningar som är bättre än de fossila av många skäl.