I en lagrådsremiss från regeringen framgår att etanolbränslet ED95 inte berörs av den kommande skattehöjningen på förnybara drivmedel den 1 december. Det här är ett litet steg i rätt riktning, men regeringen kan göra betydligt mer för omställningen till en fossilfri fordonstrafik.

EU:s statsstödsregler tillåter inte att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Därför kommer skatten att höjas den 1 december på biodrivmedel som räknas som överkompenserade. I en promemoria från regeringen tidigare i år var det otydligt vad som skulle gälla för ED95 eftersom man inte tillräckligt tydligt gjorde skillnad på till exempel ED95 och E85. Det senare är enligt energimyndigheten överkompenserat.

Därför välkomnar vi nu förtydligandet i lagrådsremissen, där det tydligt framgår att ED95 inte kommer drabbas av den kommande skattehöjningen. Men det stora problemet kvarstår. Samtliga förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde skattebefrias för att snabba på omställningen till en fossilfri fordonstrafik.

För många åkerier är marginalerna små. Därför behövs ekonomiska incitament för att våga och kunna lämna dieseln helt. Att ED95 även fortsättningsvis kommer att vara skattbefriat bidrar förhoppningsvis till att fler åkare nu väljer att köra på förnybara drivmedel. Och vi följer med spänning regeringens fortsatta arbete, för att på olika sätt uppmuntra fler att ställa om från fossila till förnybara drivmedel.